Säästlikkus ja vastutus

Meie äritegevuse lahutamatu osa

Grundfosi firma üldise säästlikkuse ja vastutuse juhtimise kaudu aitame me inimestel kogu maailmas soovitud eesmärke saavutada. See hõlmab erinevaid äripõhimõtteid, sealhulgas missiooni, visiooni ja firmaväärtust, selgelt paika pandud suundade ja strateegiate kogumit ning organisatsiooni meie strateegiate ülemaailmseks teostamiseks.

Neilt lehekülgedelt leiate täiendavat teavet meie lähenemise kohta säästlikkusele ja vastutusele ning meie praktilisest tegevusest.

Kui te soovite midagi säästlikkuse ja vastutuse kohta küsida, saatke meile kiri aadressile sustainability@grundfos.com


    Facebook Twitter LinkedIn