Vastavus ja kohustused

Käitumisreeglite allkirjastamine

Grundfosi käitumisreeglid

Grundfosis väärtustame me oma terviklikkuse mainet ning sellest tulenevalt oodatakse kogu organisatsioonilt tegutsemist vastavalt Grupi sotsiaalsetele, majanduslikele ja keskkonnaalastele prioriteetidele, mis on määratletud Grundfosi missioonis, visioon ja firmaväärtustes.

Me usume, et ausus ja terviklikkus on tunnustatud väärtused kõikides kultuurides. Kuigi me nõustume, et tavad ja moraal võivad riigiti erineda, soovib Grupp teostada oma äritegevust ausalt ja terviklikult.

Grundfosi käitumisreegleid täiustatakse ja tugevdatakse pidevalt, et parandada meie ettevõtte juhtimist. 2009. aastal lisati käitumisreeglitele kõik ÜRO programmi Global Compact aspektid. Selle keskmes on eetiliselt ja õiguslikult korrektne lähenemine pistisele, meelelahutusele ja kingitustele, ausale ja õiglasele konkurentsile, huvide konfliktile, konfidentsiaalsusele, tunnustatud raamatupidamisele, inimõigustele, tööõigustele, keskkonnale ja poliitikale.

Käitumisreeglid sätestavad põhimõtted, mis suunavad Grundfosi inimesi vastutustundlikult tegutsema. Neile on alla kirjutanud kõik Grundfosi üldjuhid, kuid ettevõtte juhtimispõhimõtted ja käitumisreeglite täitmine puudutavad kõiki töötajaid.

ÜRO Global Compact

Grundfos on kohustunud järgima ÜRO programmi Global Compact ja kümmet põhimõtet inimõiguste, tööhõive, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse valdkondades. Jätkusuutlikkuse raportis kirjeldame me asjaosalistele oma edusamme ÜRO programmi Global Compact kümne põhimõtte rakendamisel ning laiapõhjaliste 2015. aasta ÜRO millenniumi arengueesmärkide toetamisel.

Toetuse tugevdamiseks on Grundfos allkirjastanud algatuse Caring for Climate , kus me pühendume konkreetsele eesmärkide seadmisele heitmete vähendamiseks.

 


    Facebook Twitter LinkedIn