Be responsible

file

Meie Grundfosis mõistame oma vastutuse suurust nii keskkonna, kui inimeste ees, kellega me koos elame ja töötame ning kellega me suhtleme.

Iga meie tegevus on läbipõimunud hoolitsusega keskkonna eest ning see on kõigi meie lahenduste lahutamatu osa. Me kavandame jätkusuutlikke terviklikke lahendusi. Me oleme aktiivselt taotlenud ja meile on omistatud vastav keskkonnasertifikaat selle kohta, et järgime hoolega kogu oma tegevuses keskkonnanõudeid.

Me pöörame suurt tähelepanu materjali valikule ning kavandame ringluskõlblikke tooteid. Iga uue pumpade generatsiooniga väheneb jätkuvalt energiatarbimine.

Siiski, meie vastutus on laiem kui vaid hoolitsus keskkonna eest. Kogu meie globaalse tegevusvõrgu ulatuses keskendume alati inimeste heaolule ja nende kaasamisele.
Ja seda mitte üksnes meie enda ettevõttes ja turul, vaid ka laiema avalikkuse seas. Grundfos on avatud hoiakuga, olles meelsasti valmis vastama inimestele huvipakkuvatele küsimustele Grundfosi kohta.

OMA VASTUTUSSE SUHTUME TÕSISELT

Grundfos on ülemaailmne ettevõte.
Kuid me ei arva, et kõikjal maailmas aetakse asju ühtmoodi. See on põhjus, miks meil on loodud ülemaailmne müügi- ja teenindusettevõtete võrk. Grundfos on alati püüdnud globaalse tegevuspraktika kokku sobitada kohalikuga. Just nii nagu pumpa saab kohandada iga elukeskkonnaga, on ka Grundfos kohanemisvõimeline.

Korduvkasutuse tagamine
Meie seisukoht jätkusuutliku arengu osas on, et arenguruumi on siin alati. Meie pumbad on nii projekteeritud, et pärast kasutusest mahavõtmist saab toormaterjalid eraldada ja lasta need korduvkasutusse. Tüüpilistel Grundfosi pumpadel on korduvkasutuse protsent 90 ja 98% vahel.

Keskkonnanõuetele vastavaks tunnistamine
Grundfos on selle üle uhke, et on täitnud oma toodete osas nõuded ISO 14001 sertifikaadi ja EMAS registreeringu saamiseks. See näitab meie panust ja vastutust keskkonnajuhtimise osas. Selline kohustumine saab alguse lahenduse väljatöötamisest ja kestab kuni korduvkasutusse võtmiseni või jäätmetesse ladustamiseni välja.

Jätkusuutlikud lahendused.
SQ Flex on kaugemate paikade ümbruskonna veevarustussüsteem. Seda saab kohandada kasutajate erinõuetega, kasutades energiaallikana kas tuult või päikest või nende kahe kombinatsiooni - mis just kõige paremini sobib konkreetse ümbruskonna ilmaoludega. Ja kui loodus ei suuda nõutavat energiat tagada, siis läheb SQ Flex tagasi kas generaatori- või akutoitele.


    Facebook Twitter LinkedIn