Innovate

file

Püüdleme Grundfosis jätkuvalt asjade paremaks muutmise poole. See ei puuduta mitte üksnes uute pretsedentide loomist pumbatehnoloogias, vaid me soovime parandada oma tegevust igas aspektis.

Teades, et ainus tee progressile on väljakutse esitamine meie ees seisvatele piirangutele, seame tunnustatud normid pidevalt küsimärgi alla. Meie uurimis- ja arenduskeskus Taanis on maailma pumbatööstuse suurim. Meie toodete tehnoloogia, konstruktsiooni ja materjalide katsetamine ja parandamine toimub pidevalt.

See on teatud pühendumine, mis on vajalik selleks, et välja töötada unikaalseid ja efektiivseid pumbalahendusi, mille poolest Grundfos tuntud on ja millest meie kliendid kasu saavad.

Sõltumata sellest, kes meie kliendid on ja kus nad maailmas asuvad, keskendume alati nende vajadustele. Klientide nõudmised muudavad meile kohustuslikuks pidevalt tulla välja uute ideedega, seda nii toote kättesaadavuse kui klientidele tugiteenuste pakkumise osas.

NOVAATORLIKUD LAHENDUSED ON KESKSEL KOHAL KÕIGIS MEIE TEGEMISTES

Uued materjalid
Kuivkäigu järel on korrosioon teine tavaline pumba eluea lühenemise põhjus. Kuigi pika aja jooksul on püütud kõrgkvaliteetse roostevaba terase kasutamisega teha CR-tüüpi pumbad korrosioonikindlaks, siis paraku on üksnes CR Titanium tõeliselt korrosioonikindel pump. Isegi kümmekond aastat seismist soolvees ei suuda kahjustada pumba metallpinda.

Töötajatele võimu andmine
Tootmisgruppides töötamise filosoofia rakendamine on üks tootmise organiseerimise novaatorlikke viise. See motiveerib grupi liikmete võrdset osalus- ja vastutustunnet. Grundfosi töötajad võivad rahuldust tunda paindlikust töökeskkonnast ja igaühe vahelduvast rollist kollektiivis.

Töötajad ei väsi samade korduvate tööülesannete täitmisest ning on võimelised endas leidma ja välja arendama erinevaid võimeid.

Online-tugi
WebCAPS on Grundfosiga elektrooniliselt otseühenduses olev tehniline raamatukogu. Omades juurdepääsu WebCAPS-ile, võib klient leida sealt Grundfosi toodete tehnilisi jooniseid, andmevihikuid, paigaldus- ja käitamisjuhiseid ja hooldekomplekte. Olles kättesaadav kuni 26 keeles, võimaldab WebCAPS meie klientidel üle kogu maailma leida üksikasjalikku ja ajakohast tehnilist informatsiooni Grundfosi pumpade kohta.

Pumpade juhtimine
Elektrooniline juhtimine ja reguleerimine on Grundfosi põhikompetents. Meie vilumused ja oskused on välja arendatud enam kui kümne aasta jooksul, mil sai loodud oma elektroonika.

Pärast seda, kui 1991. aastal tõime turule oma esimese integreeritud elektroonikaga varustatud pumba, oleme juurutanud tootmisse mitmeid generatsioone elektrooniliselt reguleeritavaid pumpasid, mootoreid ja andmeülekandesüsteeme.

Elektroonilist kiiruse reguleerimist kasutavad tänaseks sajad tuhanded Grundfosi pumbad üle terve maailma. Me kavatseme jätkata uuenduste väljatöötamist elektrooniliste lahenduste osas.


    Facebook Twitter LinkedIn