Think ahead

file

Pikaajalised perspektiivid on Grundfosis tähelepanu keskmes

Me ei juhi turgu mitte üksnes oma tehnoloogilise ettenägelikkusega, vaid vaatleme ka teiste tulevikule orienteeritud tegutsemist. Me mõtleme ette ja arendame koos kliendiga välja lahenduse, mis pikaajalisel käitamisel tõestab end funktsionaalseima ja ökonoomseimana. Ärisuhe Grundfosiga tähendab partnerlust ja pikaajalist tuge.

Meie ettemõtlevat mentaliteeti toetatakse ettevõtte tasandil, kus kõiki töötajaid julgustatakse osalema uute ideede genereerimisel. Grundfos kannab hoolt iga organisatsiooni liikme jätkuva koolitamise eest.

Kuna me investeerime oma kasumi tulevikulahenduste väljaarendamisse, siis moodustab see koos ettemõtlemisega tervikliku protsessi.

TULEVIKUPLAANID

Uued lahendused
Selleks, et ära hoida pumba kuivkäigu tagajärgi, peab sõrm olema kogu aeg lülitil. LiqTec on isehäälestuv kuivkäigu kaitse, mis pidevalt kontrollib, kas vedelik on pumbas olemas. Niipea kui andur fikseerib vedeliku puudumise, seiskab LiqTec pumba.

Teeninduse pakkujad
Grundfosi nägemuses peab teenindus olema kiire, tõhus ja paindlik – ja seda õige hinna eest. Paljud kliendid võivad saavutada märkimisväärset kokkuhoidu, kui valivad optimaalseima teenindusega pumbatarnija.

See hõlmab ka kohalikke omavalitsusi, kes võivad Grundfosi teeninduslepingute abil märkimisväärselt kokku hoida. Meie lepingud hõlmavad ka selliste paigaldiste nagu reoveepuhastid ja –pumplad iga-aastast põhjalikku inspekteerimist ja jooksvat hooldust.

Töötajate koolitus
Äsjaasutatud Poul Due Jenseni Akadeemia toetab meie töötajate teadmiste ja vilumuste pidevat arengut. Akadeemiat külastavad töötajad üle terve maailma, et saada koolitust nii kliendipõhise andmeülekande osas, võtmeklientide halduses ja teistes asjassepuutuvates valdkondades. Sellega tagame oma klientidele kõrgetasemelise teeninduse.

Pumba maksumuse arvutamine pikaajalisel kasutamisel
Käituskulud annavad pildi pumba kogukuludest, st paigaldamise ja ekspluatatsioonikuludest kogu toote eluea jooksul. Käituskulude mudeli kasutamisega aitab Grundfos pikaajalises perspektiivis tõsta äritegevuse rentaablust. Me abistame sind läbi paljude otsuselangetamise protsesside, alustades projekteerimisest kuni hoolduseni ja pumbasüsteemi igapäevase käitamiseni välja.


    Facebook Twitter LinkedIn