Õppimine on eluaegne protsess

file

Usume, et oma oskusi on alati võimalik arendada ning et pidev enesetäiendamineon parim viis maailma arengule kaasa aidata. See idee viis meid Poul Due Jensen Akadeemia loomiseni.

Oleme võtnud endale kohuseks mõelda alati ette, st mõelda natuke kaugemale.
See on Grundfosi põhimõte. Poul Due Jensen Akadeemia on värskeim näide selle kohta.

Usume, et aina olulisemaks muutub klientidega suhtlemine ning klientide mõistmine. Arendades pidevalt oma töötajate võimet teha kindlaks ja täita klientide vajadusi, muutume pidevalt paremaks. Akadeemia saab lähiaastatel selle protsessi keskuseks.

Töötajad kogu maailmast tulevad Akadeemiasse Taani, et saada koolitust meeskonna ülesehitamise, klienditeeninduse, hoolduse ja muude teemade osas. Kursused toimuvad klassis, praktikaruumis ja niinimetatud „eksperimentaariumis“.

Mõeldes ette saavutavad nii meie kliendid kui me ise paremad omavahelised suhted.
Meie töötajate paranev kompetentsus ning kõigi klientide täielik rahulolu saab Akadeemia edu mõõdupuuks.


    Facebook Twitter LinkedIn