Grundfosi väärtused

SUSTAINABLE

SÄÄSTLIKKUS

Grundfos viib oma äritegevust läbi vastutustundlikul ja üha säästlikumal viisil. Me valmistame tooteid ja lahendusi, mis aitavad meie klientidel loodusvarasid säästa ja kliimamõjutusi vähendada. Meil on ümbritsevas ühiskonnas aktiivne roll. Grundfos on ühiskondlikult vastutustundlik ettevõte. Me hoolitseme oma inimeste eest – ka nende eest, kellel on erivajadused.

OPEN AND TRUSTWORTHY

AVATUS JA USALDUSVÄÄRSUS

Grundfosis me viime oma lubadused täide ja teatame oma tegevusest ette. Oleme avatud ja ausad nii omavahel kui ka välismaailmaga suheldes. Me ütleme kõik ausalt välja – ka siis, kui see pole meeldiv.

FOCUSED ON PEOPLE

INIMESTELE SUUNATUS

Grundfos, see on just meie inimesed. Me püüame arendada oma inimesi individuaalselt. Grundfosis on kõik edasipüüdlikud ja võimekad. Igaühel on mõjuvõim. Igaüks peab tundma, et teda austatakse ja hinnatakse.

 

INDEPENDENT

SÕLTUMATUS

Grundfosi peaosanik – nii praegu kui edaspidi – on Poul Due Jenseni Fond. Kasum on vaid vahend kasvamiseks, mitte eraldi eesmärk. Me tagame alati tugeva finantsbaasi..

 

PARTNERSHIP

PARTNERLUS

Grundfos loob väärtusi tihedate suhete kaudu klientide, tarnijate ja teiste asjaosalistega. Me oleme globaalne firma, mis tugineb kohalikule ettevõtlusele. Me usume, et mitmekesisus on innovatsiooni ja kasvu aluseks.

RELENTLESSLY AMBITIOUS

VÄSIMATU AMBITSIOONIKUS

Grundfosis seame endale väljakutseks, luua pidevalt ja kiiresti paremaid lahendusi. Me tagame uhkusega esmaklassilise kvaliteedi kõiges, mida teeme. Läbi eeskuju näitame teed ja uuendame tulevikku.


    Facebook Twitter LinkedIn