Kogukonna osalus

file

Ümbritseva kogukonna toetamine

Kuna ühiskond ja äri käivad käsikäes, loome me majanduskasvu kogukondade jaoks, kus me tegutseme. See toimub asjaosaliste kaasamise ning kohalike inimeste elutingimuste parandamisele kaasaaitamise kaudu. See on meie sotsiaalne tegevuslitsents.

Soovime osaleda kohalike kogukondade tegevuses, näidates üles lugupidamist kõikide asjaosaliste vastu. Dialoogi pidamine kohalike kogukondadega annab Grundfosile ainulaadsed teadmised kõige säästlikumate lahenduste pakkumiseks.

Teiseks kohalike kogukondade toetamise viisiks on koostöö ning raha, toodete või vabatahtliku tööjõu annetamine heategevuslikele või valitsusvälistele organisatsioonidele, ülikoolidele jt.

Jagatud väärtuste loomine veele keskendudes

Vesi on Grundfosi sünonüüm ja kui Grundfosi ettevõtted kohalikus kogukonnas tegutsevad, on ka vesi tähelepanu keskpunktis. Grundfosi ettevõtted toetavad säästlike veelahenduste arendust, harivad lapsi veehoiu ja puhta energia valdkondades ning annetavad veevarustustooteid.


    Facebook Twitter LinkedIn