Meie lähenemine

Meie aluspõhimõtted

Ettevõtte säästlikkus ja vastutus on meie äritegevuse lahutamatu osa

Grundfosi tegevus tugineb neljale põhimõttele: vastavus ja vastutus, säästlikkus ning ühised väärtused.

Vastavus ja vastutus

Me leiame, et peame käituma alati vastutustundlikult - nii äris kui ka ühiskonnas. Oma töös järgime me kõikjal rahvusvahelisi ja kohalikke standardeid, eeskirju ja seadusi.

Lisaks sellele tegutseb Grundfos viisil, mis vastab ühiskonna poolt ettevõttele esitatud eetilistele, õiguslikele ja avalikele ootustele või isegi ületab neid. Me oleme veendunud, et ettevõttena kanname me vastutust keskkonna, töötajate ja kohaliku kogukonna ees, et tagada meie toodete kvaliteet ning käituda oma klientide, tarnijate ja konkurentide suhtes õiglaselt ja ausalt.

Säästlikkus

Lisaks ettevõtte vastutusele ja vastavusele on säästlikkus üheks Grundfosi juhtpõhimõtteks. Meie põlvkonna üldeesmärgiks on anda planeet järgmisele põlvkonnale edasi puhtama ja energiarikkama paigana kui meie selle pärisime. Säästlikkus tähendab tänaste vajaduste täitmist, kahjustamata seejuures tulevaste põlvkondade võimalusi nende endi loodusvarade ja sotsiaalse heaoluga seotud vajadusi täita.

Grundfosis on säästlikkus eelkõige seotud viisiga, kuidas me reageerime kliimaprobleemidele, mis on määratletud Innovatsioonipoliitikas ja dokumendis "Grundfosi Valge Raamat - meie vastus kliimaprobleemidele".

Jagatud väärtused

Väärtuse tõstmiseks peame me viima vastavuse, vastutuse ja säästlikkuse veelgi kõrgemale tasemele, nimelt jagatud väärtusi luues. Otseselt väljendudes peame me Grundfosi jaoks väärtuse loomiseks looma väärtust inimeste jaoks riikides, kus me tegutseme.


    Facebook Twitter LinkedIn