Meie inimesed

töötaja

Hea koht töötamiseks

Grundfos koosneb inimestest. Innovatiivne ja entusiastlik tööjõud on meie tänase ja homse olemasolu alus. Seetõttu tuleb tööle võtta ja tööl hoida kõige paremaid ja targemaid. Me usume, et seda on võimalik saavutada hea tööõhkkonna loomisega, pakkudes kõigile Grundfosi inimestele võimalusi professionaalseks ja isikikuks arenguks.

Globaalse ettevõttena loome me töökohti kogu maailmas, aidates nii kaasa pädevuste taseme tõstmisega kogukondades, kus me tegutseme. See on jagatud väärtus.

Mitmekesisus

Hea tööpaigana püüdleme me mitmekesise töötajaskonna suunas. Meie eesmärgiks on arvestada kogu ühiskonnaga, et tagada parim võimalik tööpaik ja dünaamiline töökeskkond.

Meie jätkuva edu oluliseks faktoriks on kombinatsioon noortest ja kogenumatest töötajatest. Lisaks sellele on rakendatud erinevaid algatusi, nagu näiteks konkreetsete eesmärkide seadmine naiste kaasamiseks juhtimisse, sh naissoost kandidaatidele suunatud juhendamine ja karjääriplaneerimine. Eesmärgiks on tagada 2015. aastaks Grundfosis 25-protsendiline naisjuhtide osakaal.

Teine meetod ettevõtte mitmekesisuse tagamiseks on töötajate palkamine eritingimustel. Eesmärgiks on palgata eritingimustel kolm protsenti Grundfosi tööjõust, näiteks mittetäieliku töövõimega töötajad, puuetega isikud ja pikaajalised töötud.

Me usume, et mitmekesine töötajaskond on meile uuenduste tegemiseks ja parimate võimalike lahenduste väljatöötamiseks oluline.

Andekus on arengu võti

Meie strateegiate elluviimine nõuab suuri inimesi ning andeka organisatsiooni arendamisega saab luua suurepärase töökeskkonna. Seetõttu on talendiarendus Grundfosis väga oluline.


        Facebook Twitter LinkedIn