Asjaosaliste kaasamine

mees ja naine trepil

Üleilmse tegevuse mõjutamine

Grundfos tahab olla vastutustundlik ja aktiivne osaleja ülemaailmses diskussioonis säästvast arengust. Meie eesmärgiks on rakendada oma teadmisi ja autoriteeti, et õpetada üldsust, motiveerida poliitikuid ja mõjutada üleilmset meediat. Teadlikkuse tõstmine säästlikust energiast ja veetõhusatest lahendustest toob kasu nii keskkonnale kui meie ärile, luues nii jagatud väärtusi.

Partnerlus ja võrgustikud

Grundfosi meetod üleilmse tegevuse mõjutamiseks on osaleda partnersuhetes, tehes koostööd teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et anda oma panus globaalsesse säästva arengu alasesse diskussiooni ning leida uusi viise kliimamuutusega võitlemiseks. Grundfos on Maailma Säästva Arengu Ärinõukogu (WBCSD) liige ning oma mõju tugevdamiseks ja kasu suurendamiseks oleme me määratlenud kõige asjakohasemad valdkonnad, töörühmad ja algatused, milles WBCSD raames osaleda.

Oma osalusega Kopenhaageni Kliimanõukogus ja Taani Tööstuse Konföderatsioonis oleme me mõjutanud ka poliitilist tegevust, mille tulemuseks oli ÜRO COP15 kliimamuutuse alane tippkohtumine Kopenhaagenis detsembris 2009. Lisaks sellele on Grundfos eesistuja Taani Säästva Äri Arengu Nõukogus, millel on suur mõju Taani säästlikkusmeetmetele. Olles omaks võtnud ÜRO programmi Global Compact, kuulub Grundfos ka Global Compacti Põhjamaade Võrgustikku.

Inimõigustele keskendumiseks on Grundfos Taani inimõiguste alase ärivõrgustiku liige. See on rahvusvaheline ärivõrgustik üleilmsete organisatsioonide inimeste jaoks, kes töötavad oma organisatsioonis või tarneahelas strateegiliselt ja/või praktiliselt inimõiguste küsimustega.

Kuid Grundfos ei püüa avaldada mõju ainult Grupi tasandil. Osaledes riiklikes ja kohalikes foorumites, konverentsides ja avalikes programmides, mis on suunatud keskkonnasõbralike lahenduste edendamisele, võtavad paljud Grundfosi ettevõtted osa avalikust säästva arengu alasest diskussioonist.

Side klientidega

Me usume, et meie kliendid ei otsi üksnes pumpasid, mis lahendaksid nende pumbavajadused. Nad otsivad terviklikke ja kasutajasõbralikke lahendusi oma veeprobleemidele; lahendusi, mis muudaks nende elu kergemaks ja optimeeriks nende protsesse.

Toetamaks oma kõrge tõhususega toodete ja lahenduste üleilmsele turule toomise missiooni, on Grundfosi poliitikaks kasutada oma turundustegevuses otsustavate parameetritena keskkonnateadlikkust ja energiateadlikkust. Seepärast kasutame me võimalusi, et astuda dialoogi oma klientide ja lõppkasutajatega.

Tulevikus jätkame me kasutajate vajadustele ja kliendiväärtustele tuginedes suutlikkuse arendamist innovatiivsete ja elujõuliste toodete ning ärilahenduste pakkumiseks.

Vastutustundlik tarnejuhtimine

Säästlikkus ja vastutus on tarnijatega usaldusväärsete partnersuhete loomisel oluline. Reeglina teeb Grundfos koostööd ainult tarnijatega, kelle prioriteetideks on kvaliteet, keskkond, eetika, paindlikkus ja tarnekindlus. Me leiame, et meie vastutus ei piirne üksnes toodete ja komponentide hankimisega, sest tunneme vastutust ka inimeste ja kogukondade ees, kellelt hankeid teostatakse.

 


    Facebook Twitter LinkedIn