Strateegiad ja suunad

file

Ettevõtte säästlikkus ja vastutus on meie äritegevuse lahutamatu osa

Tuleviku Grundfosi juhtpõhimõtted on formuleeritud Grundfosi Innovatsioonikavas. Selle realiseerimiseks on Grundfos koostanud äristrateegia perioodiks 2011-2015. Äristrateegia keskendub viiele strateegilisele teemale:

  • Struktuuriline sobivus
  • Tõeline globaalsus
  • Äritegevuse eristus
  • Innovatsioonikava
  • Suured inimesed

Oleme näinud palju vaeva oma säästlikkuspoliitika väljatöötamisega, mis on nüüd viie strateegilise teema lahutamatuks osaks. Need saavutatakse meie ökoloogilise jalajälje vähendamisega, kliendipõhiste roheliste lahenduste toetamisega, pädevuste arendamisega innovatsioonikava täitmiseks, osalemisega avalikus poliitikas ning väärtuste taaselustamisega, mis meid globaalse ettevõttena ühendavad. Kui meie põhiväärtused, käitumisreeglid ja suunised on vastutustundliku tegevuse aluseks, siis Grupi strateegia viib meid tõeliselt säästliku äritegevuse arendamise suunas.

Globaalne tegevus

Grundfosis säästlikkuse ja vastutuse tõhusaks rakendamiseks on oluline juurutada ettevõtte säästlikkuse ja vastutuse põhimõtteid kogu organisatsioonis, mis tähendab, et seonduvaid eesmärke seatakse ja täidetakse äriüksustes ja ettevõtetes nii globaalsel kui lokaalsel tasandil. Igaüks meist on kohustatud vastavalt tegutsema.


    Facebook Twitter LinkedIn