Tasakaalus küttesüsteem säästab keskmiselt 7-20% küttearvetelt!

Alpha3

Kui suurematel hoonetel on küttesüsteemide tasakaalustamine olulisest energia säästust tulenevalt kohustuslik siis eramajade puhul ei ole turul lahendusi, mis võimaldaks süsteemide täpset tasakaalustamist. Seni olemasolevad lahendused eeldavad süsteemi ümberehitamist, pikka ja kulukat tasakaalustusprotsessi või ei ole kuigi täpsed. Grundfosi uue Alpha3 ringluspumba abil on võimalik süsteemi täpne tasakaalustamine kiiresti ja täpselt. Tasakaalustamise täpsuse võrreldes teiste lahendustega tagab ringluspumpade võime reaalajas mõõta küttesüsteemi erinevate komponentide takistusi mis on tasakaalustamise aluseks. Lisaks võetakse arvesse erinevate ruumide parameetreid nagu soojusvajadust, soovitud temperatuuri ja küttekehasid. 

Tasakaalustatud küttesüsteemid pakuvad väga olulist energia säästu tänu kütteallika väiksemale koormamisele ning seega säästavad oluliselt raha. 1000 € aastase küttekulu juures on sääst kuni 70-200 € aastas. Sellise küttekulu juures on pumba ostu tasuvusaeg vähem kui 2 aastat. Lisaks pakub tasakaalustatud süsteem oluliselt enam mugavust. Kaovad ära üleliigsest voolukiirusest tingitud häirivad helid pumbale lähemal olevates radiaatorites ning temperatuur tubades on stabiilsem.

Alpha3

Alpha3 pumpa on võimalik soetada Grundfos Eesti ametlike edasimüüjate kauplustest. Tasakaalustamist Alpha3 pumba abil teostavad Grundfosi poolt autoriseeritud Alpha3 paigaldajad. Nimekirja paigaldusettevõtetest leiab siit.

Oleme paigaldusettevõtetele loonud keskkonna, millega on võimalik liituda siin.

House
Alpha3