Tallinna Vesi reoveepumplate renoveerimine

Overview_TEXT

Ülevaade

Renoveerimisprojekti raames uuendati 3 sadeveepumplat: Härjapea, Harku ja Pirita.
Mainitud kolm pumplat on Tallinna peamised sade- ja reoveepumplad.
Harku pumplasse kogutakse Tallinna lääneosa - Õismäe, Mustamäe ning Tallinnaga piirnevate valdade sade- ja reoveed.
Reovesi pumbatakse edasi Paljassaare reoveepuhastile.
Härjapea pumpla on pumpab edasi Tallinna kesklinna sadeveed.
Pirita pumpla pumpab Tallinna idaosa - Pirita ja Viimsi- sade- ja reovett.

Projekti eesmärk oli vahetada rohkem kui 15 aastat vanad seadmed uute vastu.
Projekt koosnes seadmete  tarnest ja paigaldusest.
Samuti tuli lahendada automaatika osa uuendus
Paigaldus teostati kahes osas 2012 & 2013.

Tarnitud ja paigaldatud seadmed:

Harku pumpla

 • reoveepumbad 4x130 kW
 • tagasilöögiklapid 4xDN400
 • sadeveepumbad 2x160 kW
 • siibrid 2xDN600
 • tagasilöögiklapid 2xDN600
 • automaatika osa- pehmekäivitite ja kontrollerite vahetus

Härjapea pumpla

 • tagasilöögiklapid 4xDN400
 • siibrid 4xDN400
 • automaatika osa- uus kaabeldus+ juhtimiskilp

Pirita pumpla

 • sadeveepump 1x50 kW
 • tagasilöögiklapp 1xDN250
 • sagedusmuunduri paigaldus

Pealkiri:

Tallinn Vesi AS Harku, Härjapea, Pirita sade- ja reoveepumplate renoveerimine

Asukoht:

Harku, Härjapea, Pirita sade- ja reoveepumplad

Ettevõte:

Tallinna Vesi AS

Tallinna Vesi 02
Contacts_TEXT

Kontakt

Kui Teil on vaja sarnast lahendust, palun kontakteeruge meiega lisainformatisooni saamiseks.

Telefon

(+372) 606 1690

Kontakt

Kui Teil on vaja sarnast lahendust, palun kontakteeruge meiega lisainformatisooni saamiseks.

Telefon

(+372) 606 1690