Võimendus

Ülevaade

Ülevaade

Rõhuvõimenduse nõuded võivad varieeruda; alates väikesüsteemidest kõrvaliste külade jaoks kuni eraldi linnade survetsoonideni, mis tagavad kiire reageerimise reostusjuhtudele. Survetsoonide täppisjuhtimine, mida võimaldavad Grundfos Hydro MPC seeria mitmefaasilised survevõimendussüsteemid, kus kasutatakse vertikaalseid mitmefaasilisi tsentrifugaalpumpasid (CR), tagab süsteemi töökindluse ja väiksema koormuse.

Grundfosi elektrooniliste ja elektrokeemiliste tarvikute valik võimaldab doseerimis- ja desinfitseerimisprotsesse täielikult juhtida ning sobib laitmatult teie süsteemi. Grundfos HydroProtect on kompaktne ClO2 desinfitseerimissüsteem integreeritud võimendusseadmega, mida saab täpselt vajadustele vastavaks kohandada. HydroProtect on meie lahendus, mis aitab vältida tuvastatavate orgaaniliste klooriühendite settimist ja mida kasutatakse ulatuslikult vee käitlemisel toiduainetetööstuses.

Grundfosi tasemekontrollerite seeria võimaldab kuni kuue pumba väga töökindlat seiret ja juhtimist ning võib töötada koos mootorikaitse ja sagedusmuunduritega. Põhjalik anduritarvikute valik, kuhu kuuluvad näiteks taseme-, voolu- ja temperatuuriandurid, tagab alati pumpade juhtsüsteemi jaoks vajalikud andmed.

Tehnoloogia läbimõeldud rakendus tagab parima võimaliku sobivuse pumpamisvajadustele. Grundfosi mitmefaasiliste sukelpumpadega kaasnevad pumbakontrollerid (Control MPC), välised sagedusmuundurid (CUE) reguleeritava kiirusega ajamitele, mootorikaitse (MP204) mootori seisundi jälgimiseks ja muutuvate tingimustega kohandamiseks, ning elastne tõusuvoolik süsteemi hõõrdumise vähendamiseks.

Grundfos võib anda professionaalset nõu, mis aitab täita jõudlusega seotud eesmärke, alates algsest vajaduste väljaselgitamisest kuni pumbalahenduse valimise, paigaldamise, käitamise ja hooldamiseni. Grundfosi käikuandmislepingud tagavad korrektse paigalduse ning hoolduslepingud hõlmavad kõiki olukordi alates tavahooldusest kuni varuosade ja pumba ülevaatusteni.

Allalaadimine

Allalaadimine


nõuetepõhise jaotuse funktsioon

Nõuetepõhise jaotuse funktsioon

Töökindel ja säästlik veejaotus.


vv profiil

Samm tagasi...

Ja vaadake suuremat pilti. Grundfosi veevõrgu profiili broshüür.


Kontakt
Kohalik müügiettevõte

Telefon

(+372) 606 1690
Kohalik hoolduskeskus

Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee