Tulvatõrje

Ülevaade

Ülevaade

Võimalike tulvakahjustuste vähendamiseks rannikul ja sisemaal on tarvis töökindlat pumbalahendust. Tulvatõrje töökindlusest sõltub palju - eelkõige inimeste, nende kodude, tootmisrajatiste, vilja ja kariloomade ohutus. Ning pikemaajalises perspektiivis võivad õiged tulvatõrjelahendused ära hoida joogiveevarude saastumise, taristu kahjustamise ja võimaliku näljahädaohu.

Lahendused, mida saab usaldada
Tehnilise oskusteabe, tööstusharu juhtpositsiooni ja lahendusele suunatud tootearenduse kombinatsiooni tulemusena on Grundfosil olemas pumbad ja tõrjelahendused, mis neile karmidele nõuetele vastavad.

Meie teadmised on kogunenud läbi koostöö kohalike konsultantide/planeerijatega, kellel on olemas teave ja ajalookogemused ning kes tunnevad mängureegleid oma turgudel. Ning aastate jooksul on meie eksperdid igal konkreetsel juhul välja töötanud usaldusväärsed tulvatõrje lahendused, millest on kasu kogu maailmas.

Pumbad, mis saavad hakkama
Tulvatõrjele on iseloomulik vajadus suure vooluhulga ja väikese surukõrgusega pumbalahenduste järele. Grundfosi võimsad tulvatõrjeks mõeldud aksiaal- ja diagonaalpumbad on konkreetselt ette nähtud töökindlaks kasutamiseks pumbajaamades, sadamates ja valinguveemahutite lahendustes.

Valinguveemahutid
Valinguveemahutid on tõhus meetod maksimumvoolu vähendamiseks ja valinguvee äravooluhulkade tasakaalustamiseks kanalisatsioonis. Meie pumba- ja juhtlahendused tagavad valinguveemahutite kindla ja automaatse töö olenemata nende suurusest. Ning kui hüdrauliline koormus väheneb ja jõudlus taastub, saab reovee taas ideaalse efektiivsusega liikuma panna.

Kaasaegsed simulatsioonid
Üleujutuste tõrje nõuab sageli hoolikat planeerimist. Kasutades planeerimisfaasis kaasaegseid arvutipõhiseid vedeliku dünaamika (CFD) simulatsioone, võime koostada pumbalahendusi, mis suudavad hakkama saada suurte pinna- või valinguvee vooluhulkadega - ning tagada, et need töötavad.

Ülemaailmsed kogemused
Olles teostanud edukaid tulvatõrje projekte mitmetes maailma kõige ohustatumates linnades Koreas, Dubais, Indoneesias, Malaysias, Hiinas, Indias, Belgias, Taanis, USA-s ja mujal, tunneme me probleeme ja teame, kuidas neid lahendada - ning olema ka sama pädevad teenindama kliente nii 50 Hz kui 60 Hz turgudel kogu maailmas.

Asjatundlikkus igas faasis
Grundfos võib anda professionaalset nõu, mis aitab täita jõudlusega seotud eesmärke, alates algsest vajaduste väljaselgitamisest, planeerimisest, töö ja strateegia alasest nõustamisest kuni pumbalahenduse paigaldamise, käitamise ja hooldamiseni. Ning Grundfosi käikuandmislepingud tagavad korrektse paigalduse ja hoolduslepingud hõlmavad kõiki olukordi alates tavahooldusest kuni varuosade ja optimaalse töö korraldamiseni.

Dokumentatsioon

Allalaadimine


valinguveemahutid

Valinguveemahutite ehitus

Grundfosi käsiraamat "Valinguveemahutite ehitus - soovitused ja konstruktsioon" käsitleb iga valinguveemahuti aspekti alates suurusest kuni paigalduseni.


Grundfosi tehniline artikkel

Tehniline artikkel

Tulvatõrje pumbajaamade planeerimisnõuanded


Grundfosi aksiaal- ja diagonaalpumbad

Grundfos KPL ja KWM

Aksiaal- ja diagonaalpumbad suurte vooluhulkade käitlemiseks


reovee pumpamine

Reovee pumpamine

Kokkuvõtlik teave ja teooria taristu optimeerimiseks.


Grundfosi tulvatõrjelahendused

Tulvatõrjelahendused

Grundfos on pädev pakkuma õiget lahendust. Sellest dokumendist võite lugeda mõnedest meie tulvatõrjelahendustest kogu maailmas.


vv profiil

Samm tagasi...

Ja vaadake suuremat pilti. Grundfosi veevõrgu profiili broshüür.


Viited

KJI Grundfos - tulvatõrje projektide näited kogu maailmast

Grundfosi Grupi ettevõttel KJI on ületamatud kogemused tulvatõrjepumpade ja -lahenduste paigaldamisel kogu maailmas. Oleme valinud mõned näidisprojektid, et näidata nende lahenduste mastaapi ja edukust.

KJI Grundfos on paigaldanud edukalt pumbajaamu paljudes kohtades kogu maailmas, alates uutest paigaldistest keerukas keskkonnas kuni asendus- ja taastusprojektideni. Nende projektide ühisteks joonteks on energiakasutuse ja töö optimeerimine, säästlikkus ning nõue, et nad peavad suutma tulvaveele ka tulevikus vastu seista.

Toimetulek suure tulvaveehulgaga

2010. aasta I kvartalis sai YCC Grundfos tellimuse Newporti linnalt Rhode Islandil, USA-s, pumbajaama rajamiseks, mis pidi suutma täita erinevaid surukõrguse ja voolu tingimusi valinguvee ülevoolu ning ookeanitulva korral.

Grundfos tarnis:

  • Müügieelne konsultatsioon
  • Pumbajaama planeering
  • Pumbajaama tervikpakett
  • Paigalduse järelvalve
  • Käikuandmine

Grundfosi pumbajaama lahendus:
Grundfos tarnis KJI tahendamispumbad, mis suutsid täita ülaltoodud nõudeid. Pumbad on täielikult töökorras.

Aksiaalvooluga märgkaevuseadmed:
Töötingimused #1 = 13,500gpm @ 9.5’ft TDH
Töötingimused #2 = 28,500gpm @ 10.1’ft TDH

Aksiaalpump KJI KPL-50hp-14T

Aksiaalpump KJI KPL-120hp14T

2 pumbakomplekti

2 komplekti betoontoru roostevabast terasest tugiplaate

Grundfos KJI eMAP andurimoodulid

Reoveepumpla uuendamine

2010. aasta keskel sai YCC Grundfos tellimuse Streatori linnalt Illinoisis, USA-s, uue reoveepumpla rajamiseks, mis pidi suutma täita erinevaid surukõrguse ja voolu tingimusi, et kaasajastada Streatori veekäitlusjaama.

Asukoht: Streator, ILL.

Tellimuse kuupäev: II kvartal 2010

YCC Grundfos esindaja: YCC Chicago esindus

Grundfos tarnis:

Müügieelne konsultatsioon

Pumbajaama planeering

Pumbajaama tervikpakett

Paigalduse järelvalve

Käikuandmine

Grundfosi pumbajaama lahendus:
Grundfos tarnis märgkaevu GEF sukelpumbad, mis suutsid täita ülaltoodud nõudeid. Pumbad on olnud täielikult töökorras alates 2010. aasta lõpust.

Märgkaevuseadmed:
Töötingimused = 2510gpm @ 63’ft TDH

Märgkaevu sukelpumbad:
GEF S2.100.200.520.4.62

3 pumbakomplekti

3 automaatühenduse, juhtrööpa ja tõsteketi komplekti

Grundfos sihtjuhtimissüsteem IO111

Nogok Li pumbajaam kaitseb Lõuna-Korea Yunchuni maakonda võimaliku katastroofilise üleujutuse eest

Tulvakatastroofi võimalus Im-Jini jões on suur, sest jõesäng on sügav ja vool kiire. 1990ndate lõpus toimunud tulvades hukkus 128 ja sai kannatada üle 31,000 inimese, kahju ulatus 1 miljardi USD-ni.

Grundfos KJI tarne:

Müügieelne konsultatsioon

Abipumbajaama planeering

Kompleksse pumba ja torusamba tarne

Paigalduse järelvalve

Käikuandmine ja hoolduskoolitus

Pumbajaama lahendus:
Pärast võrgupumbajaama valmimist võib lokaliseeritud valinguvee suunata Im-Jini jõkke ilma Yunchuni maakonda ohustamata.

Pumba mudel: 1800KWM850 18T66 - 4 seadet

Mootor: 850kW * 18P * 6600 * 60Hz

Tööpunkt: Q 390m3/min / H 9.8

Rakendus: Valinguvesi

Pumpadel on mootorikonsoolil topelttihendus. Kui vesi siseneb kaabliavast mootorikonsooli, ei satu vesi tänu tihendusele mootorisse, mistõttu pump saab töötada avariiolukorras ilma probleemideta.

Paigaldatud on antikavitatsioonitsoon, mis vähendab vibratsiooni ja müra ning aitab vältida kavitatsiooni.

Pumbajaama uuendamine Chicagos (Illinois, USA)

Grundfos tarnib pumpasid Illinoisi Transpordiametile (IDOT) osana pumbajaama #27 uuendusprogrammist. 2010. aasta III kvartalis YCC kaudu tellitud pumbad paigaldatakse 2011. aasta III kvartalis.

Grundfos tarnis:

Müügieelne konsultatsioon

Pumbajaama planeering

Pumbajaama tervikpakett

Paigalduse järelvalve

Käikuandmine (2011. aasta III kvartalis paigaldatavad pumbad)

Grundfosi pumbajaama lahendus:
Grundfos tarnib kompleksse pumbapaketi selle taastatud ja uuendatud aksiaal/diagonaalpumpadega valinguveepumpla jaoks IDOT P.S. #27 objekti tarbeks.

Peapumbaseadmed: Töötingimused = 30,000gpm @ 49’ft TDH

Aksiaal/diagonaalsukelpumbad: KJI KWM-540hp-12T41

(9) pumbakomplekti

(8) tõmbetorusammast

(8) Grundfos KJI eMAP andurimoodulit

(8) komplekti tõstetrossi ja toitekaabli tugitarvikuid.

Kontakt
Kohalik müügiettevõte

Telefon

(+372) 606 1690
Kohalik hoolduskeskus

Telefon

(+372) 606 1690