Põhjavesi

Ülevaade

Ülevaade

Põhjavesi on hinnatud veeallikas ühisveevärkide jaoks, pakkudes stabiilseid varusid, mis põhinevad looduslikul filtreerumisel läbi aluspinnase, võrreldes saastatud pinnavee ning kuival ajal esineva veenappusega järvedes ja jõgedes.

Õige põhjaveevõtt on keskse tähtsusega, et tagada kõrgeim energia optimeerimise ja säästlikkuse tase, mis annab omakorda tulemuseks madalamad elutsükli kulud. Selle protsessi optimeerimine tähendab erinevate kaevudega seonduvate valdkondade koondamist, hõlmates näiteks põhjaveereservuaari, veevõtukaeve, valitud sukelpumpasid, toorveetorustikku ning põhjavee kvaliteeti.

Grundfos pakub mitmefaasilisi SP sukelpumpasid kõikidele kaevutüüpidele. Grundfosi SP pumbad on uusima hüdraulilise lahendusega. Suure koormusega perioodil optimaalse kasuteguri säilitamiseks ette nähtud SP pumbad pakuvad pikaajalises perspektiivis väheseid kulusid ja suurt töökindlust. Lisaks vastupidavale pumbale on tagatud ka töökindlus ja probleemivaba pidev töö koos väga pikkade hooldusintervallidega, võrreldes teiste lahendustega. Suurepärase ehituskvaliteediga Grundfosi pumbad, milles rakendatakse meie hüdraulika alaseid kogemusi, tagavad hea riketeta töökindluse ning peavad vastu liivast tingitud hõõrdumisele.

Kaevupiirkonna optimeerimine on oluline. Tüüpilised kaevupiirkonnas esinevad probleemid on näiteks asjaolu, et pumbad on liiga suured või väikesed, põhjaveepinna tase võib alaneda, nõudes pumpadelt suuremat surukõrgust, ning samuti võib esineda probleeme vee kiiruse ja survega torustikus. Need probleemid võivad kaasa tuua ebatõhususe, kulude suurenemise ja põhjaveepinna kaitse vajaduse.

Grundfos jälgib hoolikalt kogu kaevupiirkonna tegevust ja suudab paremat efektiivsust rakendades saavutada kiire tasuvusajaga energiasäästu. Kogemused on näidanud, et pool kogu energiasäästust, mis on olmeveevarustuse korral võimalik, pärineb kaevupiirkonnast.

Muutuva kiirusega ajameid ja mootorikaitse komponente integreerides suudab Grundfos pakkuda terviksüsteeme, mis on ette nähtud koos töötama. Grundfos CUE on üks põhjalikumaid ja mitmekülgsemaid hetkel turul olevatele pumbalahendustele mõeldud väliste muutuva kiirusega ajamite seeriaid. Koos kergesti kasutatava MP 204 mootorikaitsega tagame me kõikide oluliste parameetrite nagu näiteks kuivkäivituse või ülekoormuse ööpäevaringse seire, et tagada töökindlus.

Lisaks oskustele kaevupiirkondade haldamisel võib Grundfos anda professionaalset nõu, mis aitab täita jõudlusega seotud eesmärke, alates algsest vajaduste väljaselgitamisest kuni pumbalahenduse valimise, paigaldamise, käitamise ja hooldamiseni. Grundfosi käikuandmislepingud tagavad korrektse paigalduse ning hoolduslepingud hõlmavad kõiki olukordi alates tavahooldusest kuni varuosade ja pumba ülevaatusteni.

Seotud tooted
Allalaadimine

Allalaadimine


SP teatmik

SP teatmik

Tehniline juhend optimaalse SP paigalduse jaoks.


veevõrgu profiili broshüür

Samm tagasi...

Ja vaadake suuremat pilti. Grundfosi veevõrgu profiili broshüür.


Juhtumikirjeldus, Loosdrecht

Juhtumikirjeldus, Loosdrecht

Grundfos ja Vitens on ühendanud jõud, et säästa maa all energiat.


Juhtumid
Kontakt
Kohalik müügiettevõte

Telefon

(+372) 606 1690
Kohalik hoolduskeskus

Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee