Peapumbajaam

Ülevaade

Ülevaade

Reovee edastussüsteemides käitlevad pumbajaamad toorreovett, mis saabub maa-alustest isevoolutorudest või võrgupumbajaamadest. Peapumbajaamades saab üks pump või pumbakomplekt tavaliselt hakkama normaalse maksimumvoolu tingimustega. Paljudes reovee peapumbajaamades kasutatakse kuivpaigaldusega pumbasüsteeme, kuid sukelpumbasüsteemid võivad pakkuda mitmeid eeliseid, mis on seotud väiksemate töökuludega, parema töökindlusega ja madalamate investeeringutega taristusse. Grundfos võib tarnida kompleksseid pumbalahendusi nii kuiv- kui sukelpaigaldistele.

Grundfos võib tarnida pumbasüsteeme ja -lahendusi suurtele pumbajaamadele, mida on võimalik täielikult kohandada nii olemasolevate paigaldiste kui uute projektide jaoks, kusjuures kõik klapid, elektrisüsteem ja pumbad on hoolduseks täiesti ligipääsetavad.

Pumbajaama kavandamisel võivad Grundfosi spetsialistid kasutada arvutusliku vooludünaamika (CFD) simulatsioone, kus kujutatakse täpselt vooluhulka ja survet graafiliselt igas torustiku punktis. Tänu sellele suudame me jäljendada ja leida simulatsioonis vooluprobleeme ning neid kõrvaldada enne ehituse algust, rajades pumbakaeve, mis töötavad hästi nii vähese kui suure vooluhulgaga ning on isepuhastuvad, vähendades nii kulumist ja lõhna setete ja tahkiste pideva eemaldamise teel.

Grundfosi SE/SL ja S pumbaseeriad on valmistatud spetsiaalselt kasutamiseks suure koormuse ja muutuva reovee vooluhulga juures ning neid võib paigaldada veest välja või vee alla.

Juhtimis- ja seiresüsteemid suurendavad efektiivsuse ja töökindluse parandamise võimalusi. Grundfos pakub pumbastartereid ja väliseid muutuva kiirusega ajameid (Grundfos CUE), erijuhtseadmeid pumba funktsioonide lihtsaks juhtimiseks ning internetipõhist järelvalvet (Grundfos Remote Management) koos kergesti kasutatava SCADA liidesega.

Grundfosi seire- ja juhtsüsteemid sisaldavad isehäälestuvaid sideliideseid, mis töötavad 95% turul olevate sidestandarditega. Põhjalik anduritarvikute valik, kuhu kuuluvad näiteks taseme-, voolu- ja temperatuuriandurid, tagab alati pumpade juhtsüsteemi jaoks vajalikud andmed.

Grundfos võib anda professionaalset nõu, mis aitab täita jõudlusega seotud eesmärke, alates algsest vajaduste väljaselgitamisest kuni pumbalahenduse valimise, paigaldamise, käitamise ja hooldamiseni. Grundfosi käikuandmislepingud tagavad korrektse paigalduse ning hoolduslepingud hõlmavad kõiki olukordi alates tavahooldusest kuni varuosade ja pumba ülevaatusteni optimaalse töö tagamiseks.

Seotud tooted
Allalaadimine

Allalaadimine


reovee pumpamine

Reovee pumpamine

Kokkuvõtlik teave ja teooria taristu optimeerimiseks.


vv profiil

Samm tagasi...

Ja vaadake suuremat pilti. Grundfosi veevõrgu profiili broshüür.


Kontakt
Kohalik müügiettevõte

Telefon

(+372) 606 1690
Kohalik hoolduskeskus

Telefon

(+372) 606 1690