Pumpamine hoonete sisemusest

Ülevaade

Ülevaade

Suurte reoveehulkade eemaldamine korrusmajadest, hotellidest, restoranidest ja teistest hoonekompleksidest seab pumbasüsteemile ranged nõuded. Kuna kogumine toimub maapinnast allpool suletud süsteemis, peab süsteem olema vähese hooldusvajadusega, ohutu ja tõhus, et toimetada reovesi kanalisatsiooni. Grundfos pakub tõstejaamu, mille ehitus võimaldab vähendada töö- ja paigalduskulusid ning optimeerida töö efektiivsust.

Grundfosi tõstejaamad kuuluvad põhjalikku reovee eemaldamise ja käitlemise toodete sarja. Grundfos Multilift tooted on kompaktsed, vastupidavad, mitmekülgsed ning suudavad käidelda suuri vooluhulki ühe või kahe pumbalahenduse abil, millel on erineva mahuga paagid.

Multilift pumbasüsteem suudab jälgida võimalikke nõudluse kõikumisi tööks Grundfosi tasemekontrollerite seeriaga, mis võimaldab kuni kuue pumba väga töökindlat seiret ja juhtimist, ning võib töötada koos mootorikaitse ja sagedusmuunduritega. Põhjalik anduritarvikute valik, kuhu kuuluvad näiteks taseme-, voolu- ja temperatuuriandurid, tagab alati pumpade juhtsüsteemi jaoks vajalikud andmed.

Grundfosi juhtimis- ja seiresüsteemid suurendavad efektiivsuse ja töökindluse parandamise võimalusi. Multilift juhtseadme (LC109) saab lisada hoone juhtimissüsteemi (BMS), tagades elutähtsate alarmide olemasolu. Ühendusvalmis sideliidesed, mis töötavad 95%-ga turul olevatest sidestandarditest, võimaldavad internetipõhist seiret (Grundfos Remote Management - Grundfosi Kaugjuhtimine) kergesti kasutatava SCADA liidesega.

Grundfos võib anda professionaalset nõu, mis aitab täita jõudlusega seotud eesmärke, alates algsest vajaduste väljaselgitamisest kuni pumbalahenduse valimise, paigaldamise, käitamise ja hooldamiseni. Grundfosi käikuandmislepingud tagavad korrektse paigalduse ja hoolduslepingud hõlmavad kõiki olukordi alates tavahooldusest kuni varuosade ja optimaalse töö korraldamiseni.

Allalaadimine

Allalaadimine


reovee käsiraamat

Reovee pumpamine

Kokkuvõtlik teave ja teooria taristu optimeerimiseks.


vv profiil

Samm tagasi...

Ja vaadake suuremat pilti. Grundfosi veevõrgu profiili broshüür.


Kontakt
Kohalik müügiettevõte

Telefon

(+372) 606 1690
Kohalik hoolduskeskus

Telefon

(+372) 606 1690