Pinnavesi

Ülevaade

Ülevaade

Pinnavee võtmine madalast kaevust järve või jõe kaldal annab kergesti käideldava vee, mis on looduslikult filtreeritud. Suurema veevajaduse korral pakub pinnavesi suurepärast täiendust sellistele puhta vee allikatele nagu allika- ja põhjavesi.

Grundfos võib koostada pumbalahendusi, mis võtavad arvesse erinevaid pinnaveevarudest tulenevaid vajadusi. Jõgede ja järvede taseme hooajaliste muutuste tõttu on mitmefaasilised SP sukelpumbad rakenduste jaoks, kus esineb perioodiliselt kontrollimatult kõrge veetase.

Kuna järvi ja jõgesid võivad mõjutada reostus ja pestitsiidid, tuleb säilitada hoolikas tasakaal järve- või jõeäärse kaevu aeglase filtreerimise ning optimaalse keemilise desinfitseerimise vahel. Kaugjuhtimise eeliste lisamine võib säästa kuni 20% elektrienergiat, kemikaale ja lõppkäitluse testimiskulusid.

Grundfosi välja töötatud täisautomaatsed desinfitseerimissüsteemid annavad lihtsa lahenduse klooripõhiste desinfitseerimismeetodite jaoks. Grundfos võib soovitada ja tarnida desinfitseerimislahendusi, milles kasutatakse klooriühendeid, nagu näiteks kloorgaasi (Cl2), naatriumhüpokloritit (NaOCl) ja kloordioksiidi (ClO2).

Muutuva kiirusega ajameid ja mootorikaitse komponente integreerides suudab Grundfos pakkuda terviksüsteeme, mis on ette nähtud koos töötama. Grundfos CUE sagedusmuundurid on üks põhjalikumaid ja mitmekülgsemaid hetkel turul olevatele pumbalahendustele mõeldud väliste muutuva kiirusega ajamite seeriaid. Koos kergesti kasutatava MP 204 mootorikaitsega tagame me kõikide oluliste parameetrite nagu näiteks kuivkäivituse või ülekoormuse ööpäevaringse seire, et tagada töökindlus.

Grundfos võib anda professionaalset nõu, mis aitab täita jõudlusega seotud eesmärke, alates algsest vajaduste väljaselgitamisest kuni pumbalahenduse valimise, paigaldamise, käitamise, kaugseire ja hooldamiseni. Grundfosi käikuandmislepingud tagavad korrektse paigalduse ning hoolduslepingud hõlmavad kõiki olukordi.

Seotud tooted
Allalaadimine

Allalaadimine


SP teatmik

SP teatmik

Tehniline juhend optimaalse SP paigalduse jaoks.


vv profiili broshüür

Samm tagasi...

Ja vaadake suuremat pilti. Grundfosi veevõrgu profiili broshüür.


Kontakt
Kohalik müügiettevõte

Telefon

(+372) 606 1690
Kohalik hoolduskeskus

Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee