Reovesi - Ärihooned

Ülevaade

Ülevaade

Reovee eksperdid
Reovee valdkond on keerukas ja meie tunnustatud reoveetehnoloogia põhineb aastakümnete pikkustel kogemustel, innovatsioonil, teaduslikel uuringutel ja katsetel. Võtke ühendust Grundfosiga, et saaksime jagada oma teadmisi erinevates reoveevaldkondades: kuivendusvesi, pinnavesi, hallvesi ja mustvesi.

Spetsiaalsed tooted
Grundfosi reoveetooted on spetsiaalsed tehnoloogilised komponendid, millest igaüks on mõeldud rahuldama kindlaid nõudeid. Neil on arukas ehitus, kvaliteetsed materjalid ja kõrge efektiivsus, mis on omased kõikidele Grundfosi lahendustele.

• Reoveepumbad
• Pumplad
• Valmis pumbajaamad kaevupumpade ja juhtseadmetega

Eriotstarbelised juhtseadmed ja AUTOADAPT3
Reoveelahenduse parima jälgimise ja juhtimise tagab Grundfosi eriotstarbeliste juhtseadmete süsteem, mis võimaldab ühtlasi integreerida reoveekäitluse hoone juhtimissüsteemi. Ning eriotstarbeliste juhtseadmete kaugjuhtimisfunktsioon tagab pideva valveloleku. Meie AUTOADAPT3 funktsiooni abil saavad reovee sukelpumpadest automaatjuhtimisega seadmed koos rõhuanduritega, mis juhivad pumba käivitus- ja peatamisfunktsioone. AUTOADAPT3 tagab lisaks lihtsa paigalduse, aruka seire ja veel palju muud.

Juhtumid
Kontakt
Kohalik müügiettevõte

Telefon

(+372) 606 1690
Kohalik hoolduskeskus

Telefon

(+372) 606 1690