Reovee transport

Ülevaade

Ülevaade

Võrreldes veevarustussüsteemiga, mis jaotab vett ja tagab piisava surve lõppkasutajale, nõuab reovee transportimine paljusid erinevaid pumpasid, et hoida reovett pidevalt muutuva survega keskkonnas liikumas. Sõltuvalt topograafiast ja kohalikest eeskirjadest võib vaja minna erinevaid voolutorusid ja survekanalisatsiooni süsteeme.

Grundfos suudab hoolitseda kõige eest alates suurtest täielikult kohandatud pumbajaamadest kuni komplekssete valmis sukelpumbajaamadeni; alates suurtest teljesuunalistest ja segavooluga pumpadest, mis suudavad madala surukõrguse juures toime tulla suurte pinna- või sadeveekogustega, kuni reovee lõikepumpadeni, mis on mõeldud väikese veehulgaga survesüsteemide ja väikeste tõstejaamade jaoks, et reovett hoonetest eemale transportida. Lisaks sellele pakub Grundfos kompleksseid juhtimis- ja seirelahendusi.

Grundfosi lahendused on ette nähtud spetsiaalselt pumbasüsteemide jaoks ning kõik komponendid on algusest peale täielikult integreeritud. Reovee transpordisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks peab pumbalahendus olema töökindel ning tagama säästliku ja probleemivaba töö.

Tänu projekteerimiskogemustele suudab Grundfos tagada energia optimeerimise lahendused, mis ei vähenda töökindlust, hoida pumbad töös ka asendus- või uuendusprojektide käigus, ning lisab lahendustesse riskijuhtimise ja jätkusuutlikkuse aspektid. Seda aitavad saavutada näiteks arvutipõhise vooludünaamika (CFD) simulatsioonid planeerimisfaasis, tervete pumbasüsteemide elutsükli kulude analüüsid ning pumpade ülevaatused energia optimeerimiseks.

Grundfosil on aastakümnete pikkused kogemused pumbalahenduste juhtimis- ja seiresüsteemide väljatöötamisel ning ta toodab ise pumbamootoreid kõikide vedelikutüüpide ja vooluvajaduste jaoks. See tagab ideaalse sobivuse hüdraulika, mootorite, elektroonika ja kõikide teiste mehaaniliste komponentide vahel, millest keerukas pumbalahendus koosneb, tagades parima võimaliku efektiivsuse.

Grundfosi välise muutuva kiirusega ajamit sisaldavad kõrge efektiivsusega mootorid täidavad ja vahel ka ületavad nõudeid, mis on sätestatud erinevates mootori tõhusust puudutavates seadustes kogu maailmas. Arvestades, et energiakulud moodustavad normaalse pumbasüsteemi elutsükli kuludes (LCC) keskmiselt 85%, võib säästliku mootoritehnoloogia valimine tuua kaasa LCC vähenemise kuni 50% koos keskkonnamõju vähenemisega.

Juhtimis- ja seiresüsteemid suurendavad efektiivsuse ja töökindluse parandamise võimalusi. Grundfos pakub väliseid muutuva kiirusega ajameid (Grundfos CUE), spetsiaalseid juhtimisseadmeid ja internetipõhist järelvalvet (Grundfos Remote Management), mis on täielikult pumbasüsteemi integreeritud. Spetsiaalsed juhtseadmed võimaldavad pumba tüüpiliste ja spetsiaalsete funktsioonide lihtsat juhtimist, näiteks energia optimeerimist ja ummistuste vältimist, kergesti kasutatava SCADA liidese abil. Grundfosi seire- ja juhtsüsteemid sisaldavad isehäälestuvaid sideliideseid, mis töötavad 95% turul olevate sidestandarditega.

Seotud rakendused
Allalaadimine

Allalaadimine


Reovee pumpamine

Reovee pumpamine

Kokkuvõtlik teave ja teooria taristu optimeerimiseks.


Valinguveemahutid

Valinguveemahutite ehitus

Grundfosi käsiraamat "Valinguveemahutite ehitus - soovitused ja konstruktsioon" käsitleb iga valinguveemahuti aspekti alates suurusest kuni paigalduseni.


Grundfosi veevõrgu profiil

Samm tagasi...

Ja vaadake suuremat pilti. Grundfosi veevõrgu profiili broshüür


Juhtumid
Kontakt
Kohalik müügiettevõte

Telefon

(+372) 606 1690
Kohalik hoolduskeskus

Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee