Veejaotus

Ülevaade

Ülevaade

Joogivee usaldusväärne, puhas ja ohutu toimetamine kodudesse ja ettevõtetesse on iga vee-ettevõtte jaoks selgelt prioriteetse tähtsusega. Kuid lekked ja ülevool võivad veefirmadele jaotussüsteemist kaotsi läinud veest palju rohkem maksma minna.

Veejaotus sõltub topograafiast ja kohalikest eeskirjadest ning tihti kasutatakse parimate tulemuste saavutamiseks erinevaid voolutorusid ja survesüsteeme. Grundfos võib tarnida pumpasid ja juhtseadmeid kogu veejaotussüsteemi jaoks, sealhulgas pea- ja lokaalsetele pumbajaamadele, tagades survetsoonide usaldusväärse halduse kogu torustiku ulatuses.

Grundfos aitab vähendada kulusid ja piirata veekadusid veejaotussüsteemis tõhusa survekontrolli abil. Selleks kompenseeritakse liigsurvet torustikus ja vähendatakse hüdraulilist lööki, mis tekitab uusi avasid.

GrundfosiDemand Driven Distribution (nõudluspõhine jaotus) on mitmest pumbast koosnev proportsionaalse survega töötav lahendus, kus süsteem edastab täpselt vajaliku voolu nõutava survega, ning parima tõhususe saavutamiseks töötab ühe suure pumba asemel mitu pumpa. Grundfosi MPC juhtseade tagab proportsionaalsurve juhtimise, järkjärgulise kiirenduse ja aeglustuse, kuni kuue pumba järjestikuse käsitsemise ning seire ja juhtimise koos selgete tekstisõnumitega. Grundfosi MPC juhtseade töötab kõikide pumbatüüpidega, võimaldades olulist majanduslikku kasu tänu energiasäästule ja lekkekadude vähenemisele.

Veejaotussüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks peab pumbalahendus olema töökindel ning tagama säästliku ja probleemivaba töö. Grundfosil on aastakümnete pikkused kogemused pumbalahenduste juhtimis- ja seiresüsteemide väljatöötamisel ning ta toodab ise pumbamootoreid kõikide vedelikutüüpide ja vooluvajaduste jaoks. See tagab ideaalse sobivuse hüdraulika, mootorite, elektroonika ja kõikide teiste mehaaniliste komponentide vahel, millest keerukas pumbalahendus koosneb, tagades parima võimaliku efektiivsuse.

Grundfosi integreeritud või välise muutuva kiirusega ajamit sisaldavad või mittesisaldavad kõrge efektiivsusega mootorid täidavad ja vahel ka ületavad nõudeid, mis on sätestatud erinevates mootori tõhusust puudutavates seadustes kogu maailmas. Arvestades, et energiakulud moodustavad normaalse pumbasüsteemi elutsükli kuludes (LCC) keskmiselt 85%, võib säästliku mootoritehnoloogia valimine tuua kaasa LCC vähenemise kuni 50% koos keskkonnamõju vähenemisega.

Juhtimis- ja seiresüsteemid suurendavad efektiivsuse ja töökindluse parandamise võimalusi. Grundfos pakub väliseid muutuva kiirusega ajameid (Grundfos CUE), spetsiaalseid juhtimisseadmeid ja internetipõhist järelvalvet (Grundfos Remote Management), mis on täielikult pumbasüsteemi integreeritud. Spetsiaalsed juhtseadmed võimaldavad pumba funktsioonide lihtsat juhtimist kergesti kasutatava SCADA liidese abil. Grundfosi seire- ja juhtsüsteemid sisaldavad isehäälestuvaid sideliideseid, mis töötavad 95% turul olevate sidestandarditega.

Grundfosi lahendused on ette nähtud spetsiaalselt pumbasüsteemide jaoks ning kõik komponendid on algusest peale täielikult integreeritud. Elutsükli kulude analüüsid on näidanud, kuidas see näiliselt keeruline ja kulukas protsess annab omanikele käegakatsutava säästu. Grundfos on teie ja teie pumbalahendusega seotud kogu selle tööea vältel, käikuandmislepingud tagavad korrektse paigalduse ning hoolduslepingud hõlmavad kõiki olukordi alates tavahooldusest kuni varuosade ja pumba ülevaatusteni.

Seotud rakendused
Survehaldus

Nõuetepõhise jaotuse funktsioon

Veefirmad kulutavad jätkuvalt suuri ressursse probleemide lahendamiseks, mis puudutavad mittetulunduslikku vett (NRW). NRW on toodetud vesi, mis "kaob" enne kliendini jõudmist, kulutades nii veefirmade raha. Rahvusvaheline Veeassotsiatsioon (IWA) on välja töötanud üksikasjaliku metoodika erinevate NRW komponentide hindamiseks, eristades järgnevaid komponente: arvega katmata seaduslik kulu, ilmsed kaod nagu veevargused ja mõõtevead, ning reaalsed kaod.

Grundfos suudab eriti hästi vähendada ja kontrollida reaalseid kadusid, mida põhjustavad torustikulekked. Grundfos saab aidata kahel viisil - vähendades olulisel määral liigsurvet torustikus ja vähendades uusi auke tektiava hüdraulilise löögi ohtu. Mõlemal juhul on lahenduseks Grundfos Control MPC.

Lekkekadude vähendamise tähtsus

Lekkeid ja ülevoolu aitavad vähendada erinevad meetmed, nagu näiteks lekete tuvastamiskiiruse suurendamine, varahalduse optimeerimine ja kindlasti ka survejuhtimise strateegia väljatöötamine. Survejuhtimist peetakse tänapäeval efektiivse lekkekontrolli seisukohalt väga oluliseks.

Tüüpilise strateegia keskmes on olemasolevatest leketest tulenevate kadude ning uute lekete riski vähendamine. Olemasolevatest survejuhtimise meetoditest (survevähendus, liigkoormuse alandamine ja tasemekontroll) on survevähendus kõige levinum ning kasutusel on mitu lähenemisviisi. Grundfos on välja töötanud süsteemid, mis toetavad survejuhtimissüsteeme, ning need on integreeritud meie pumbalahendustesse.

Peasüüdlased on liigsurve ja hüdrauliline löök

Vähese vooluga olukordades tekkiv süsteemi liigsurve on olemasolevate lekkekadude suurenemise peapõhjuseks. Grundfos Control MPC osaks olev proportsionaalse surve funktsioon on selle liigsurve kõrvaldamiseks ainulaadne vahend. Kontroller jälgib süsteemi tingimusi, tuvastab süsteemi surve tõusu ning kohandab seadistust sellele vastavalt. Tarbija jaoks kraanisurve ei muutu, kuid lekked vähenevad oluliselt.

Grundfos Control MPC, mis on kõige levinum vertikaalsete mitmefaasiliste tsentrifugaalpumpadega (CR) Grundfos Hydro MPC survetõstesüsteemis, on kasutusel ka süsteemides, kus kasutatakse teisi pumpasid.

Uute lekete tekkimisele aitab tihti kaasa hüdrauliline löök. Seda nähtust, mida põhjustavad äkilised hetkelised muutused torustikus, saab vähendada või kõrvaldada näiteks voolukiiruse vähendamisega, pumba järkjärgulise kiirendamise/aeglustamisega või pumba suuruse vähendamisega. Tänapäeval on olemas tarkvaraanalüüsi paketid; nende keerukus varieerub sõltuvalt protsessidest.

Ühe näitena saab hüdraulilist lööki põhjustavaid äkilisi muutusi vältida järkjärgulise kiirenduse või aeglustusega. See on Grundfos Control MPC standardne eelprogrammeeritud funktsioon.

Mittetulundusliku vee juhtimine ja pumbasüsteemi optimeerimine

Lekked ja ülevool võivad veefirmadele jaotussüsteemist kaotsi läinud veest palju rohkem maksma minna. Grundfosi teadmised on alati saadaval, et kaitsta klientide pumbasüsteeme hüdraulilise löögi ja liigsurve hävitava mõju eest.

Süsteemi tingimusi ja tarbimisskeeme analüüsides hindavad Grundfosi spetsialistid iga jaotusvõrgu võimalusi. Meie soovitused võtavad arvesse lekke majanduslikku mõju ja ressursse, mis võimaldavad rakendada elujõulist survejuhtimise strateegiat.

Näiteks on suurel pumbal suur hüdraulilise löögi mõju; see on pumba inertsitegur. Väiksemad pumbad vähendavad hüdraulilise löögi ohtu, nõuavad madalamaid investeeringuid ja töökulusid, ning vähendavad energiakulu ja lekkekadusid.

Grundfosi ainulaadne proportsionaalne survejuhtimine

Proportsionaalne survejuhtimine optimeerib automaatselt energiakulu ja vähendab veekadu ning on Grundfosi ainulaadne lahendus. Control MPC korral kompenseerib proportsionaalne survejuhtimine süsteemi liigsurve, kohandades seadistuse automaatselt tegelikule voolule vastavaks. Suure vooluhulga korral on survelangus torustikus suhteliselt kõrge. Kui survelangus torustikus on 1 bar, tuleb süsteemi väljalaskesurve seadistada 6 baarile, et saavutada süsteemi surve 5 bar.

Vähese vooluhulga korral võib survelangus torustikus olla ainult 0.2 bar. See suurendaks süsteemi surve 5.8 baarile, kui seadistuseks on 6 bar. Liigne 0.8 väljendab liigset energiakulu ja survet torustikule.

Selle süsteemi liigsurve kompenseerimiseks vähendab proportsionaalse surve funktsioon väljalaskesurvet automaatselt 5.2 baarile, vähendades märkimisväärselt energiakulu ja mittetulundusliku vee kulu.

Allalaadimine

Allalaadimine


Nõuetepõhise jaotuse funktsioon

Nõuetepõhise jaotuse funktsioon

Töökindel ja säästlik veejaotus.


Pumba käsiraamat

Pumba käsiraamat

Töökindlate pumbasüsteemide mõõtude valimise ja optimeerimise juhend.


DDD

Nõudluspõhise jaotuse lugu

Grundfosi nõudluspõhine jaotus vähendab oluliselt lekkekadusid ja energiakulu.


profiil

Samm tagasi...

Ja vaadake suuremat pilti.


Kontakt
Kohalik müügiettevõte

Telefon

(+372) 606 1690
Kohalik hoolduskeskus

Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee