Veevõtt

Ülevaade

Ülevaade

Käideldava vee hankimine on iga veevarustussüsteemi esimene etapp. Pole vahet, kas allikaks on põhjavesi, jõgede ja järvede pinnavesi, magestatud merevesi või töödeldud korduvkasutusvesi - Grundfos pakub täielikke pumbalahendusi alates väikestest sukelpumpadest kuni suurte horisontaalsete tsentrifugaalpumpade ja poolitatud korpusega teljesihilise vooluga pumpadeni.

Veevõtusüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks peab pumbalahendus olema töökindel ning tagama säästliku ja probleemivaba töö. Grundfosil on aastakümnete pikkused kogemused pumbalahenduste juhtimis- ja seiresüsteemide väljatöötamisel ning ta toodab ise pumbamootoreid kõikide vedelikutüüpide ja vooluvajaduste jaoks.

Muutuva kiirusega ajamite välised sagedusmuundurid (CUE) ja mootorikaitse (MP204) mootori töötingimuste jälgimiseks tagavad optimaalse kohandumise muutuvate tingimustega. See tagab ideaalse sobivuse hüdraulika, mootorite, elektroonika ja kõikide teiste mehaaniliste komponentide vahel, millest keerukas pumbalahendus koosneb, tagades parima võimaliku efektiivsuse.

Aastate vältel on Grundfos teinud arvukalt innovatsioone, millest on saanud või saamas tööstusharu normid. Grundfos on energiatõhusa ja jätkusuutliku tehnoloogia edendamisel jätkuvalt esirinnas. Just need uuendused võimaldavad veevarustuse infrastruktuuril tuleviku väljakutseid ja nõudeid täita.

Grundfosi integreeritud või välise muutuva kiirusega ajamit sisaldavad kõrge efektiivsusega mootorid täidavad ja vahel ka ületavad nõudeid, mis on sätestatud erinevates mootori tõhusust puudutavates seadustes kogu maailmas. Arvestades, et energiakulud moodustavad normaalse pumbasüsteemi elutsükli kuludes (LCC) keskmiselt 85%, võib säästliku mootoritehnoloogia valimine tuua kaasa LCC vähenemise kuni 50% koos keskkonnamõju vähenemisega.

Grundfosi lahendused on ette nähtud spetsiaalselt veesüsteemide jaoks ning kõik komponendid on algusest peale täielikult integreeritud. Grundfos suudab minna enamikust teistest kaugemale, et tuua vett inimesteni viisil, mis säästab nii raha kui ka keskkonda. Rakendame oma teadmini põhiülesannete lahendamiseks, milleks on veevarude kaitse, tarbija vajaduste rahuldamine ja säästliku taristu tagamine. Grundfosi käikuandmislepingud tagavad korrektse paigalduse ning hoolduslepingud hõlmavad kõiki olukordi alates tavahooldusest kuni varuosade ja pumba ülevaatusteni.

Seotud rakendused
Allalaadimine

Allalaadimine


SP teatmik

SP teatmik

Tehniline juhend optimaalse SP paigalduse jaoks.


veevõrgu profiil

Samm tagasi...

Ja vaadake suuremat pilti. Grundfosi veevõrgu profiili broshüür.


Juhtumikirjeldus, Loosdrecht

Juhtumikirjeldus, Loosdrecht

Grundfos ja Vitens on ühendanud jõud, et säästa maa all energiat.


Juhtumid
Kontakt
Kohalik müügiettevõte

Telefon

(+372) 606 1690
Kohalik hoolduskeskus

Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee