Ohutushoiatus

TÄHTIS OHUTUSHOIATUS GRUNDFOS UNILIFT AP ÜHEFAASILISTE PUMPADE KOHTA

Grundfos annab välja ohutushoiatuse UNILIFT AP 12 ühefaasilise, AP 35 ühefaasilise ja AP 50 ühefaasilise pumba kohta, mis on valmistatud 2017. aasta 1. nädalast kuni 2018. aasta 2. nädalani (kaasa arvatud) ja mida kasutatakse mobiilsetes rakendustes. See hõlmab näiteks aiatiikidest vee väljapumpamiseks kasutatavaid pumpasid.

Kohtkindlatesse pumbasüsteemidesse juba paigaldatud pumbad loetakse ohutuks.

Kõnealused tooted on järgmised:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 ÜHEFAASILINE
  • Grundfos UNILIFT AP 35 ÜHEFAASILINE
  • Grundfos UNILIFT AP 50 ÜHEFAASILINE

(MÄRKUS: See hoiatus ei kehti USA pistikutega varustatud ühefaasiliste pumpade kohta)

Need tooted on mitmel juhul ohtlikud, sest võivad põhjustada elektrilööki. Seetõttu on väga tähtis, et saaksime asjakohased tooted võimalikult kiiresti tuvastada ja välja vahetada või parandada. 

Palun arvestage, et elektrilöögiohu tõttu tohivad asjakohaseid tooteid tuvastada, välja vahetada või parandada ainult vastava ala spetsialistid.

Palun tutvuge allpool toodud linkide kaudu veelgi üksikasjalikemate tegevusjuhistega.

Photo: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (ühefaasiline)
Foto: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (ühefaasiline)