Lõppkasutajad

Lugupeetud Grundfosi klient!

Käesolevaga esitame teile olulise ohutusteabe.

Olemasolevate uuringute põhjal oleme jõudnud järeldusele, et teil võib olla laos tooteid, mis võivad teatud tingimustel põhjustada kasutamise ajal elektrilöögiohtu.

Kõnealused tooted on toodetud 2017. aasta 1. nädala ja 2018. aasta 2. nädala (kaasa arvatud) vahelisel perioodil. Need tooted on järgmised:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 ÜHEFAASILINE
  • Grundfos UNILIFT AP 35 ÜHEFAASILINE
  • Grundfos UNILIFT AP 50 ÜHEFAASILINE

Ohtlikud on ainult ülalnimetatud pumbad, mida kasutatakse mis tahes mobiilsetes rakendustes. See hõlmab näiteks aiatiikidest vee väljapumpamiseks kasutatavaid pumpasid. 

Kohtkindlatesse pumbasüsteemidesse juba paigaldatud pumbad loetakse edasiseks kohtkindlaks kasutamiseks ohutuks.

Selle lehekülje paremas servas leiate lingid asjakohaste toodete loendile ja juhtnöörid nende toodete tuvastamiseks.

Seal on ka lisateabeks esitatud nimekiri küsimuste ja vastustega.

Allpool leiate Grundfosi klienditeeninduse ja Grundfosi hoolduspartnerite kontaktandmed.

Kui teil on kahtlusi oma pumbasüsteemi kohta, ärge puudutage pumpa või ühendatud süsteemi.

Kui teil on mõni asjaomastest pumpadest, võtke kohe ühendust Grundfosi või Grundfosi partneriga.

Vältige pumba kasutamist mobiilsetes rakendustes, kuni pump on parandatud.

Grundfos parandab asjaomased pumbad ja kannab kõik sellega seotud kulud.

Vabandame siiralt, kui see võib põhjustada ebamugavusi, kuid turvalisus, vastutus ja usaldusväärsus on meie prioriteedid.

Laadige alla juhised, et eristada kõik asjasse puutuvad tooted

 

Küsimused ja vastused

Photo: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (ühefaasiline)
Photo: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (ühefaasiline)