Hulgimüüjad

Lugupeetud Grundfosi klient!

Kui teie müügiettevõte ei ole teid juba teavitanud, siis on selle kirja eesmärk teatada teile ohutushoiatusest ja paluda teie kohest kaasabi.
Olemasolevate uuringute põhjal oleme jõudnud järeldusele, et teil võib olla laos tooteid või võite olla müünud tooteid, mis võivad teatud tingimustel põhjustada kasutamise ajal elektrilöögiohtu.

Kõnealused tooted on toodetud 2017. aasta 1. nädala ja 2018. aasta 2. nädala (kaasa arvatud) vahelisel perioodil. Need tooted on järgmised:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 ÜHEFAASILINE
  • Grundfos UNILIFT AP 35 ÜHEFAASILINE
  • Grundfos UNILIFT AP 50 ÜHEFAASILINE

(MÄRKUS: See hoiatus ei kehti USA pistikutega varustatud ühefaasiliste pumpade kohta)

Grundfos on tuvastanud, et ülalnimetatud pumbad võivad paigaldamise või mobiilirakendustes kasutamise ajal põhjustada elektrilööki.

Kohtkindlatesse pumbasüsteemidesse juba paigaldatud pumbad loetakse edasiseks kohtkindlaks kasutamiseks ohutuks.

Selle lehekülje paremas servas leiate lingid asjaomaste toodete loendile ja juhtnöörid nende toodete tuvastamiseks.
Seal on ka lisateabeks esitatud nimekiri küsimuste ja vastustega.

Kuna minevikus olete need tooted ostnud, palume teie otsest abi tagamaks, et kõik asjaomased laos või kasutusel olevad
tooted tuvastatakse ja asendatakse või parandatakse võimalikult kiiresti.

Grundfos palub teid kui Grundfosi klienti tungivalt:

1. Peatada asjaomaste toodete müümine.

  1. Selgitada välja teie laos asuvad asjaomased tooted ja saata need Grundfosile tagasi.
  2. Võtta ühendust klientidega ja paluda neil külastada Grundfosi veebisaiti.
  3. Pöörduda Grundfosi poole ja korraldada laos olevate toodete tagasisaatmine.

Parandusmeetmed

1. Grundfos vahetab kõik laos olevad asjaomased pumbad välja. Grundfos teeb seda tasuta.

  1. Tänu teie aktiivsele kaasabile teavitab Grundfos kõiki asjakohaseid kliente sellest, et asjaomased tooted võivad teatud tingimustes põhjustada elektrilöögiohtu ja et need tuleb seetõttu välja vahetada või parandada.

Küsimuste korral pöörduge Grundfosi lähima müügiettevõtte poole.

Vabandame siiralt, kui see võib põhjustada ebamugavusi, kuid turvalisus, vastutus ja usaldusväärsus on meie prioriteedid.

Palun arvestage, et ohutusriski ja kiireloomulisuse tõttu eeldame, et teie kui meie väärtuslik ja usaldusväärne partner võtate kõhklemata vajalikke meetmeid selle probleemi lahendamiseks.

Parimate tervitustega

Laadige alla juhised, et eristada kõik asjasse puutuvad tooted

 

Küsimused ja vastused

Photo: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (ühefaasiline)
Photo: Unilift AP 12, AP 35, AP 50 (ühefaasiline)