Ohutushoiatus

TÄHTIS OHUTUSHOIATUS GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FAASILISTE TÜHJENDUSPUMPADE JA MULTILIFT MSS 3-FAASILISTE PUMPLATE KOHTA

Mitmete asjaolude tõttu põhjustavad need tooted elektrilöögi ohtu. Seetõttu on väga tähtis tuvastada, parandada ja/või asendada defektsed tooted nii kiiresti kui võimalik.

Pidage silmas, et elektrilöögi ohu tõttu peaks defektseid tooteid remontima, vahetama ja tuvastama ainult spetsialistid.

Palume kasutada allpool toodud linke, et leida põhjalikumaid tegevusjuhiseid:

Multilift MSS.11.3.2 (3 faasiliste)
Multilift MSS.11.3.2 (3 faasiliste)
UNILIFT AP50B (3 faasiliste / 0,8 & 1,1 kW)
UNILIFT AP50B (3 faasiliste / 0,8 & 1,1 kW)