Paigaldajad ja hooldepartnerid

TÄHTIS OHUTUSHOIATUS GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FAASILISTE TÜHJENDUSPUMPADE JA MULTILIFT MSS 3-FAASILISTE PUMPLATE KOHTA

Käesolevaga teavitatame Teid ohutushoiatusest ja palume Teilt kohest abi.

Grundfos väljastas ohutushoiatuse UNILIFT APB 3-faasiliste pumpade kohta mis on toodetud  alates nädalast 49/2016 kuni nädalani 37/2017, ning MULTILIFT MSS 3-faasiliste pumplate kohta, mis on toodetud  alates nädalast 27/2012 kuni nädalani 37/2017.

Meie endi uurimise tulemusena oleme me jõudnud järeldusele, et rea teatud tingimuste korral, mõjutatud tooted võivad põhjustada elektrilöögi ohtu.

Ohu riski võivad põhjustada ainult tooted, mis on toodetud  eelpoolnimetatud ajavahemikel, kuna teiste mudelite konstruktsioon on erinev. Lisatud juhistest leiate, kuidas tuvastada mõjutatud tooteid.

Kuna need tooted on Teie poolt varem müüdud ning paigaldatud, me palume käesolevaga Teie kohest abi ja toetust, veendumaks, et kõik defktsed tooted saaksid olema tuvastatud, asendatud ning/või remonditud niipea, kui võimalik.

Grundfos kutsub Teid, kui paigaldajat, tungivalt üles:

-    Kontrollima, kus Te olete paigaldanud defektseid tooteid.

-    Viivitamatult võtma ühendust kõigi asjaomaste klientidega. Võite kasutada lisatud kirja nende teavitamiseks.

-    Määrake niipea, kui võimalik, kontrollimine vastavate klientide juures, kes kasutavad statsionaarseid seadmeid.

-    Teavitage oma kliente, et nad katkestaksid pumpade kasutamise mobiilsetes seadmetes juhul, kui need on pärit mõjutatud ajavahemikust.

-    Peatama nende toodete paigaldamise juhul, kui Teil on neid veel laos.


Palume tähele panna:
Tuleb vältida toodete kasutamise jätkamist, kui pole paigaldatud rikkevoolu kaitselülitit (ELCB) toitevoolu ahelasse, kuna sel juhul on toote puudutamine ohtlik. Ärge kasutage toodet ning lülitage see välja, kui Te pole veendunud, et ELCB, mis peab olema paigaldatud, ka on paigaldatud.

Remondi ja asendusprotsessi kohta palume vaadata allpool toodud üksikasjalikke juhendeid.

Teie abi on vajalik:
Leidmaks kõiki Teie kliente, kes on ostnud tooteid, me vajame Teie toetust.
1: Palume leida Teie sise-andmebaasis kliendid, kes on ostnud tooteid.
2: Jälgige neid ja kontrollige toodete olemasolu;
Grundfos UNILIFT P/N:
96004601, 96468195, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96Z01866, 96468194
Grundfos MULTILIFT P/N:
Täiskomplektsed tooteühikud: 97901027, 97901029, 98714824 (ainult Hiina), 97901061, 97901063, 98721203, mis on komplekteeritud mootoritega: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

Kindlustuse ja turvalisuse eesmärgil me palume Teid muuta tooted kasutuskõlbmatuks ning ladustada väljavahetatud tooted seniks, kuni saate Grundfosilt infot utiliseerimise kohta

 

Korrigeerivad meetmed:

1: Grundfos kutsub tagasi, asendab või remondib kõik UNILIFT APB 3-faasilised pumbad, mis on toodetud alates nädalast 49/2016 kuni nädalani 37/2017. See on tasuta lõppkasutajale, ning Grundfos katab kõik selle toote asendamisega seotud kulud.

MULTILIFT MSS 3-faasilistel pumplatel, mis on toodetud, alates nädalast 27/2012 kuni nädalani 35/2017, Grundfos remondib või asendab mootori. Grundfos katab kõik selle asendamisega seotud kulud.

2: Grundfos teavitab asjaomaseid asutusi, turustajaid, paigaldajaid ja lõppkasutajaid, et teatud perioodi tooted võivad teatavatel asjaoludel põhjustada elektrilöögi.

3: Grundfos avaldab ka ohutushoiatuse asjakohastel Grundfos veebilehtedel ja teistes sidekanalites ning pakub täiendavat abi ja teavet.

 

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast, kuid turvalisus, vastutus ja usaldusväärsus on meie esmane prioriteet.

Palume silmas pidada, et turvalisuse  ja kiireloomulisuse tõttu ootame, et Teie kui meie väärtustatud ja usaldusväärne partner võtaksite selle probleemiga tegelemiseks ilma kõhkluseta kasutusele vajalikud meetmed. 

Laadige alla juhised, et eristada kõik asjasse puutuvad tooted

 

Mine siit Q&A.