Hulgimüüjad

TÄHTIS OHUTUSHOIATUS GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FAASILISTE TÜHJENDUSPUMPADE JA MULTILIFT MSS 3-FAASILISTE PUMPLATE KOHTA

Käesolevaga teavitatame Teid ohutushoiatusest ja palume Teilt kohest abi.

Grundfos väljastas ohutushoiatuse UNILIFT APB 3-faasiliste pumpade kohta, mis on toodetud  alates nädalast 49/2016 kuni nädalani 37/2017, ning MULTILIFT MSS 3-faasiliste pumplate kohta, mis on toodetud  alates nädalast 27/2012 kuni nädalani 37/2017.

Meie endi uurimise tulemusena oleme me jõudnud järeldusele, et rea teatud tingimuste korral, defektsete tooted võivad põhjustada elektrilöögi saamise ohtu.

Ohu riski võivad põhjustada ainult tooted, mis on toodetud  eelpoolnimetatud ajavahemikel, kuna teiste mudelite konstruktsioon on erinev. Lisatud juhistest leiate, kuidas tuvastada defektseid tooteid.

Kuna need tooted on Teie poolt varem müüdud, palume me käesolevaga Teie kohest abi ja toetust, veendumaks, et kõik defektsed tooted saavad olema tuvastatud, asendatud ning/või remonditud niipea, kui võimalik.

Grundfos kutsub Teid, kui hulgimüüjat, tungivalt üles:

-          Peatama defektsete toodete müük ja tagastama laojääk Grundfosi esindusele, Priisle tee 10, 13914 Tallinn. Me saadame asendustooted niipea, kui võimalik

-          Abistama defektsete, juba müüdud toodete tuvastamisel.

-          Võtma ühendust Teie paigaldajatega ning saatma neile lisatud kiri.

Remondi ja asendusprotsessi kohta palume vaadata allpool toodud üksikasjalikke juhendeid.

 

Teie abi on vajalik:

Leidmaks kõiki paigaldajaid, kes on ostnud tooteid, me vajame Teie toetust.

1: Palume leida Teie sise-andmebaasis paigaldajad, kes on ostnud tooteid Grundfos UNILIFT P/N:
96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 9646819
Grundfos MULTILIFT P/N:
Täiskomplektsed tooteühikud: 97901027, 97901029, 98714824 (ainult Hiina), 97901061, 97901063, 98721203, mis on komplekteeritud mootoritega: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955
2: Palume saata lisatud kiri vastavatele paigaldajatele.

Teine võimalus on, kui saadate meile oma paigaldajate kontaktandmed, me võtame endale vastutuse nendega vahetult ühendust võtta, kui see on Teile mugavam.

 

Korrigeerivad meetmed:

1: Grundfos kutsub tagasi, asendab või remondib kõik UNILIFT APB 3-faasilised pumbad, mis on toodetud  alates nädalast 49/2016 kuni nädalani 37/2017. See on tasuta lõppkasutajale, ning  Grundfos katab kõik selle toote asendamisega seotud kulud.

MULTILIFT MSS 3-faasilistel pumplatel, mis on toodetud, alates nädalast 27/2012 kuni nädalani 35/2017, Grundfos remondib või asendab mootori. Grundfos katab kõik selle asendamisega seotud kulud.

2: Grundfos teavitab asjaomaseid asutusi, turustajaid, paigaldajaid ja lõppkasutajaid, et teatud perioodi tooted võivad teatavatel asjaoludel põhjustada elektrilöögi.

3: Grundfos avaldab ka ohutushoiatuse asjakohastel Grundfos veebilehtedel ja teistes sidekanalites ning pakub täiendavat abi ja teavet.

 

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast, kuid turvalisus, vastutus ja usaldusväärsus on meie esmane prioriteet.

Palume silmas pidada, et turvalisuse ja kiireloomulisuse tõttu ootame, et Teie kui meie väärtustatud ja usaldusväärne partner võtaksite selle probleemiga tegelemiseks ilma kõhkluseta kasutusele vajalikud meetmed.

Laadige alla juhised, et eristada kõik asjasse puutuvad tooted

 

Mine siit Q&A.