Energia kontroll

Ülevaade

Ülevaade

Lihtne ülevaade Elutsükli Maksumusest

Tõusvate energiahindadega, on tark vahepeal kontrollida pumpade energia tarbimist. Grundfosi Energia kontroll pakub teile veidi rohkem teadmisi. See annab teile ülevaate Elutsükli Maksumusest (ETM) ühe või mitme pumba kohta, hõlbustades pumba asendamise otsuseid ja lõpuks vähendades teie energiatarbimist, olles kasulik finantsiliselt ja ka keskkonnale.

Grundfosi Energia kontroll on kahes versioonis:

 • Tava Energia kontroll teostatakse tuginedes teie objektilt saadava infoga pumpade ja mootorite nimeplaatidelt.
 • Täiustatud Energia kontroll põhineb infost teie SCADA süsteemist või kohapeal teostatud mõõtmistulemuste põhjal, ilma koormusprofiili tegemiseta.

Energia kontroll võtab arvesse pumba andmeid (Q,H ja P2), pumba vanuse ja töötunde; faktorid, mis on tuntud mõjutamaks energiataribimist.

Peale Energia kontrolli, saate te detailse raporti pamiste faktide ja soovitustega, mida võib kasutada edaspidisteks analüüsideks või võtta aluseks pumba või süsteemi muutmiseks või asendamiseks.

Eelised

 • Täpne informatsioon energiatarbimise kohta
 • Parandatud keskondlik profiil
 • Teie rajatis vastab energia tõhusate ringluspumpadega ja pumbamootoritega standarditele.
  Hooldustoote soov

  Võta meiega ühendust

  Küsi infot selle tootegrupi toote kohta


  Telefon

  606 1690

  Kodulehekülg

  http://www.grundfos.ee