Pumba audit

Ülevaade

Ülevaade

Ülevaade võimalikust energia säästmisest

Pumba audit on diagnostika tööriist, mille on välja arendanud Grundfos identifitseerimaks üleliigset energiatarbimist ükskõik millises pumbasüsteemis. Meie kogemused Pumba auditiga näitavad, et 30-50% pumpade energia tarbimisest on võimalik säästa, mis tähendab märkimisväärset potentsiaali kokkuhoiuks oma paigaldamiselt ning lisaks veidi leevendust keskkonnale.

Pumba auditit teostavad Grundfosi spetsialistid mõõtmistulemuste alusel. See keskendub materjali hulgale, mida pump käitleb ja voolumuutuste arvule suhteliselt lühikese ja täpselt määratletud ajavahemikul. Grundfosi spetsialist seab üles erinevad mõõtevahendid alljärgneva mõõtmiseks ja salvestamiseks:

  • Loendatavad väärtused, nt vooluhulk ja energiatarbimine
  • Analoogväärtused, nt rõhk, temperatuur, veetasemed
  • Tegevuste väärtused, nt pumba start/stop, klapi avamine/sulgumine

Audit hindab teie pumbade üldist tõhusust ja soovitab muudatusi, et parandada tõhusust. Ettepanekuid täiendavad arvutused, mis näitavad võimalikku säästu, CO2 emissiooni vähenemist ja investeeringute tasuvusaega.

Eelised

  • Arvestatav kokkuhoid jooksvate kulude arvelt
  • Ökoloogilise jalajälje oluline vähendamine

Hooldustoote soov

Võta meiega ühendust

Küsi infot selle tootegrupi toote kohta


Telefon

606 1690

Kodulehekülg

http://www.grundfos.ee