Glükool uputatavates mootorites

SP pumbad on kaitstud külmumise eest transpordi ja ladustamise ajal tänu vee/glükooli segule. Kuigi glükool ei ole mürgine, tõsteti see vee ohtlikkusklassist ‘0’ (WHC 0 = mitte ohtlik veele) ohtlikusklassi ‘1’ (WGK 1 = veidi ohtlik veele), kuna ohtlikkusklass ‘0’ likvideeriti. Kuigi antud grupi kohta kehtib piirang 200l/kg võivad osad kohalikud veeametid kohaldada teisi piiranguid, mis keelavad glükooli kasutamise mootorites. Enne pumba paigaldamist võtke ühendust oma kohaliku veeametiga

selles küsimuses. Mootori tühjendamine vedelikust ja selle asendamine on lihtne ettevõtmine (vaadake kasutusjuhendit).