Küttesüsteemi täitevedeliku nõuded

VDI juhend 2035 Osa 1 on jõus alates 2005 ja VDI juhend 2035 Osa 2 on olnud jõus alates 2009. Need juhised kujutavad endast tunnustatud reegleid antud tehnoloogiast. Pidev tehnika areng ning energiatõhususe parandamine ja energia optimeerimine tähenda, et kaasaegsed kütteallikad ja küttepumbad on toodetud väiksemate tolerantsidega kui nad olid varem. Need tehnilised arengud on viinud selleni, et pumbatavale vedelikule on suurenenud nõudmised küttesüsteemis, nagu on määratletud VDI 2035.