Mida ma pean tegema kui ma tahan paigaldada diferentsiaalrõhuga juhitavat küttepumpa oma olemasolevasse küttesüsteemi millel on möödavooluventiilid?

Kindla kiirusega pumpade puhul tagab möödavooluventiil voolu pealevoolu torust tagasivoolu torusse, et rõhk ei tõuseks kui radiaatorite termostaatventiilid kinni keeratakse.

Kui te paigaldate diferentsiaalrõhu järgi juhitava pumba siis peate te möödavooluventiili eemaldama või sulgema, sest kaks erinevat vooluringi võivad üksteist segama hakata. Osade kütteallikatootjate kasutusjuhendid võivad soovitada seda mitte teha. Palun jälgige tootja juhiseid.