Kuidas öörežiim töötab?

Öörežiim aktiveerub (kui see on sisse lülitatud) kütteallikast tuleva vedeliku temperatuurist.

Kui kütteallikast tulev temperatuur langeb 10-15°C kahe tunni jooksul ja

temperatuurilangus on vähemalt 0.1°C minutis.

Pump lülitab tagasi normaalsesse režiimi koheselt kui toite temperatuur tõuseb taas 10°C võrra.

Öörežiim töötab ainult juhul kui pump on paigaldatud kütteallika pealevoolu toru vahele.