Kuidas mõista pumba kõverat?

Küttesüsteemi pumbade puhul näitab x-telg vooluhulka ja y-telg tõstekõrgust. Joonisel näidatud kõver on kumer ja langeb vasakult paremale liikudes.

Iga tööpunkt on ära toodud kõveral, kus nad on omavahel seotud järgmisel viisil: Suur vooluhulk = madal tõstekõrgus; väike vooluhulk = suur tõstekõrgus.

Küttesüsteemis süsteemi kõver oleneb süsteemi hüdraulikast. See kõver ristub graafikul pumbakõveraga ja seda punkti nimetatakse tööpunktiks.