Kas tohib ühendada 230 V ettenähtud pumpa ühendada 400 V toitega, näiteks pumba asendamisel?

Jah, see on võimalik. Selle jaoks ühendage üks faas ja neutraaljuhe. Faasi ja neutraali vaheline pinge on 230 V.

Kui neutraal juhe puudub, peab vedama uue kaabli. Selline töö peab olema tehtud vaid kvalifitseeritud elektiku poolt.