Kas Grundfosi pumpasid võib kasutada väliskeskkonnas ilma ilmastikukaitseta?

Ilmastikukaitse peab alati paigaldama, et suurendada pumba ja mootori hooldusvälpa. See tähendab näiteks lihtsa vihmakatte ehitamist, et kaitsta piiskade eest või mähisesoojenduse paigaldmine härmatise tekkimise vastu.