Kas pumba tõstekõrgus on sama mis hoone kõrgus?

Tänapäeval on küttesüsteemid kujundatud kui hüdrauliliselt suletud süsteemid. See tähendab, et ehitisekõrgust ei pea pumba projekteerimisel arvesse võtma.

Kui te arvutate pumba vajalikku tõstekõrgust siis selle kõige tähtsam tegur on torustiku takistus, kaasa arvatud kõik väiksemad takistused nagu näiteks üleminekud ja põlved.