Küttesüsteem ei lähe korralikult soojaks.

Võimalik vea põhjus:

Automaatne öörežiim on aktiivne

Hüdraulilised tingimused on muutunud. Pump peab nendega kohanema.

Kui öörežiim on aktiveeritud

Lülitage öörežiim sisse kasutades nuppu 4.

"AutoAdapt" režiimis

Võimalik vea põhjus: "AutoAdapt" funktsioon ei ole suuteline õigesti kohanduma küttesüsteemiga.

Kõrvaldamine

Lülitage pump 5 minutiks välja toitelülitist või tõmmake stepslist välja (mitte pumba lülitist) ja lülitage taas sisse.

Kasutage nuppu 5 liikumaks läbi võimalike kõverjoonte kuni "AutoAdapt" on taasaktiveeritud. Automaatne seadistus võib võtta aega mõne tunni kohandumaks süsteemi kõverjoonega.

Kui see viis ei vii oodatud tulemuseni, on võimalik pump seadistada (kindlatel) kõverjoontel töötama.

Kõrvaldamine

Alustage vajutades nuppu 5 nelja võimaliku proportsionaalse ja konstantse rõhku kõverjoone valimiseks ning kontrollige iga seadistust umbes kaks tundi.

Kui küttesüsteemis ei ole märgata temperatuuri tõusu:

Kasutage nuppu 5, et valida Pidev Kiirus II ja testige seda seadistust umbes 2 tundi. Kui küttesüsteemis temperatuur ei tõuse, lülitage Püsiv Kiirus Tase III

Kui küttesüsteemis temperatuur ei tõuse, võtke ühendust spetsialistiga.