Küttesüsteem ei jõua piisava temperatuurini (MAGNA).

Võimalik vea põhjus

Automaatne öörežiim on aktiivne

Hüdraulilised tingimused on muutunud. Pump peab nendega kohanema.

Kui öörežiim on aktiveeritud

Lülitage öörežiim kasutades nuppu 3.

"AutoAdapt" režiimis

Võimalik vea põhjus: "AutoAdapt" funktsioon ei ole suuteline õigesti kohanduma küttesüsteemiga.

Kõrvaldamine

Lülitage pump 5 minutiks välja toitelülitist või tõmmake stepslist välja (mitte pumba lülitist) ja lülitage taas sisse.

Liikuge vajutades nuppu 3 läbi võimalike kõverjoonte kuni "AutoAdapt" on taasaktiveeritud. Automaatne seadistus võib võtta aega mõne tunni kohandumaks süsteemi kõverjoonega.

Kui see viis ei vii oodatud tulemuseni, on võimalik pump seadistada (kindlatel) kõverjoontel töötama.

Kõrvaldamine

Alustage kasutades nupp 3 käies läbi võimalikud proportsionaalse ja konstantse rõhu kõverjoonte ning kontrollige iga seadistust umbes kaks tundi.

Kui küttesüsteemis temperatuur ei tõuse, võtke ühendust spetsialistiga.