Küttesüsteem teeb häält.

Võimalik vea põhjus

Vooluhulk on liiga suur

See on lahendatav seadistades pump muule seadistusele kui "AutoAdapt"

Märgake pumba seadistust mis ilmub ekraanile.

Seejärel lülitage nupp 5, et ümberlülitada pump "AutoAdapt".

Kui kütte temperatuur on selles punktis piisav, jätke see sellele seadistusele.

Kui küttevaru ei ole piisav, taastage eelnev seadistus kasutades nupp 5 ja võtke ühendust paigaldajaga.

Võimalik vea põhjus

Süsteemis on õhk.

Kõrvaldamine

Need vead saab kõrvaldada vaid spetsiaalne ettevõte.