Pump ei tööta. Juhtpaneeli voolutarbimis ekraanil kuvatakse "E3".

Võimalik vea põhjus

Elektroonika viga

Kõrvaldamine

Laske selleks ettenähtud ettevõttel pump asendada