Pump ei tööta. Juhtpaneel ei näita midagi.

Võimalikud vea põhjused:

Toide puudub

Vigane pump

Kõrvaldamine

Pumba elektriühenduse kaitse on rakendunud. Lülitage kaitse uuesti sisse.

Kui pumba vooluringi on ühendatud rikkevoolukaitse siis see on rakendunud. Lülitage rikkevoolukaitse uuesti sisse.

Kui need meetmed ei taga soovitud tulemust, võtke ühendust spetsialistiga.