Mis põhjustab voolu heli?

Voolu müra põhjustavad vedeliku höördumine süsteemi pudelikaeltes nagu näiteks klapiavades ja termostaatventiilides. Seda saab vähendada muutes pumba võimsust.

Selleks, et tagada ühtlane, vaikne soojusjaotus ilma üle- või alavarustamiseta igasse püstakusse või tarbijasse, on vajalik torustiku hüdrauliline tasakaalustamine.