Millele viitavad terminid "imemine" ja "imikõrgus"?

Termin "imemine" viitab negatiivse sisendrõhuga imemisolukorrale milles pumbatud vedelik on allpool pumba imiavast ja mis on atmosfääriga ühenduses (avatud süsteem). See tähendab, et rõhk, mis on pumba imiavas on väiksem või võrdne atmosfääri rõhuga. Tsentrifugaalpumbad vajavad koguaeg piisavat sisendrõhku, kindlustamaks, et pumba väljund on vastavuses kõverjoone jõudlusega.

Saadaolev NPSH on hädavajalik korralikuks tööks. See süsteemi parameeter peab olema suurem kui pumba poolt vajaminenev NPSH väärtus pluss ohutustegur vähemalt 0.5 m:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m ohutus tegur