Millele viitab termin "peale jooksev"?

Termin "peale jooksev" viitab imemis seisukorrale positiivse sisendrõhuga kus pumbatav vedelik voolab kõrgemalt kui imiava ja mis on ühenduses atmosfääriga (avatud süsteem). See tähendab, et rõhk, mis on lisatud pumba imiavale on suurem või võrdne atmosfääri rõhuga.