Mis mõju on pumbatava vedeliku viskoossusest ja tihedusest pumba tootlikkusele?

Kui ei ole toodud välja teistpidi, on Grundfosi dokumentides kõverad näidatud 20°C temperatuuriga veetihedusega ja viskoossusega (tihedus = 1 ja viskoossus = 1). Kui vedeliku viskoossus ja tihedus ei ole sama, mis veel temperatuuril 20°C (tihedus = 1 ja viskoossus = 1), siis peab pumba tootlikkust kohandama. Pumba arvutuste tegemiseks ja soovitud vedeliku, saate seadistada ja kasutada Grundfos'i mõõtmestamis programmi WebCAPS'is.