Mis on kavitatsioon?

Kavitatsioon on auruga täidetud mullide moodustis ja nende järsk kokkutõmbumine. See protsess leiab aset pumba sisemistes kohtades, kus pumbatava vedeliku rõhk langeb allapoole aurustumise rõhku. Vedeliku aurustumisrõhk on rõhk, millega vedelik hakkab kas keema või aurustuma. Kavitatsioon, mis võib pumpa kahjustada, ilmneb kui positiivne imirõhk saadaval (NPSHR), mida pump vajab, ei ole tagatud.

Kavitatsiooni vältimiseks, minimaalne rõhk viidatud positiivne imirõhk saadaval (NPSHA) peab olema tagatud imiavas, et vedelik ei keeks ega aurustuks. Peab olema tagatud, et rõhk imiavas on alati suurem kui vedeliku aurustumisrõhk antud temperatuuril.

Märkus: Kui pump kaviteerub, peab kontrollklappi survepoolel sulgema, et vähendada voolukiirust ja seega ka pumba poolt vajaminevat NPSH väärtust. Siiski peab olema kindlaks tehtud, et alles jäänud vooluhulk on piisav, et jahutada ja õlitada pumpa.